Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Sportowy kontekst działań promocyjnych - Michał Makowski Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Sportowy kontekst działań promocyjnych - Michał Makowski

Tylko online

12,00 zł

17 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Michał Makowski

Tytuł: SPORTOWY KONTEKST DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH

Słowa kluczowe: promocja, marketing sportowy, lejtmotyw sportu

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Michał Makowski, Powiślańska Szkoła Wyższa, Wydział Zarządzania, ul. 11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn

E-mail autoramakowm@wp.pl

Streszczenie: Rywalizacja sportowa od wieków powoduje gromadzenie się kibiców, którzy bardzo emocjonalnie reagują na zmagania sportowców. Ogromne zainteresowanie sportem wśród społeczeństwa i duża uwaga mediów zostały dostrzeżone przez liczne przedsiębiorstwa, które postanowiły wykorzystać sport jako element treści promocyjnych.
Opracowanie ma na celu przedstawienie wpływu spektakularnych imprez sportowych na działalność promocyjną. W tym kontekście wskazano szanse i zagrożenia, jakie niosą za sobą najbliższe imprezy sportowe, których gospodarzem będzie Polska. Uwzględniając liczne przykłady akcji promocyjnych, odnoszących się zarówno do działalności komercyjnej, jak i społecznej, analizie poddano zasadność wykorzystywania wydarzeń sportowych i postaci ze świata sportu w kampaniach promocyjnych.
Rywalizacja sportowa od wieków powoduje gromadzenie się kibiców, którzy bardzo emocjonalnie reagują na zmagania sportowców. Ogromne zainteresowanie sportem wśród społeczeństwa i duża uwaga mediów zostały dostrzeżone przez liczne przedsiębiorstwa, które postanowiły wykorzystać sport jako element treści promocyjnych.Opracowanie ma na celu przedstawienie wpływu spektakularnych imprez sportowych na działalność promocyjną. W tym kontekście wskazano szanse i zagrożenia, jakie niosą za sobą najbliższe imprezy sportowe, których gospodarzem będzie Polska. Uwzględniając liczne przykłady akcji promocyjnych, odnoszących się zarówno do działalności komercyjnej, jak i społecznej, analizie poddano zasadność wykorzystywania wydarzeń sportowych i postaci ze świata sportu w kampaniach promocyjnych.

Author: Makowski Michał, PhD

Title: SPORTS CONTEXT OF PROMOCIONAL ACTIVITIES (Sportowy kontekst działań promocyjnych)

Keywords: PROMOTION, MARKETING, SPORT AS LEITMOTIVE

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Michał Makowski, Powislanska Szkola Wyzsza, Wydzial Zarzadzania, ul. 11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn, Poland

E-mailmakowm@wp.pl

Abstract: Sporting rivalry has caused fans, who react very emotionally to the contest of sportsmen, to gather for centuries. Huge interest in sports among the public and media attention were recognized by many companies which have decided to use sport as part of promotional content. This article’s aim is to present spectacular sports events’ impact on promotional activities. In this context opportunities and risks of sports events, which will be hosted by Poland in the near future, were pointed out. Considering the numerous examples of promotional campaigns relating to both commercial and social activities, the validity of the sports’ and well known sportsmen’ use in promotional campaigns was analyzed.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00