Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Poziom zaufania społecznego w nowych krajach Unii Europejskiej ... - Bożena Kłusek-Wojciszke, Małgorzata Łosiewicz Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Poziom zaufania społecznego w nowych krajach Unii Europejskiej ... - Bożena Kłusek-Wojciszke, Małgorzata Łosiewicz

Tylko online

12,00 zł

17 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Bożena Kłusek-Wojciszke, dr Małgorzata Łosiewicz

Tytuł: POZIOM ZAUFANIA SPOŁECZNEGO W NOWYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ: KWESTIA KULTURY CZY EKONOMII?

Słowa kluczowe: kluczowe: zaufanie społeczne, zamożność, indywidualizm, komunizm

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: artykuł

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Bożena Kłusek-Wojciszke, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Instytut Transportu i Handlu Morskiego, Zakład Gospodarki Globalnej, ul Armii Krajowej 119/121, Sopot

E-mail autorab0505@op.pl

Streszczenie: Zaufanie społeczne (rozumiane jako przekonanie, że większość nawet nieznanych osób jest uczciwa, pomocna i zasługuje na zaufanie) jest ważnym korelatem lub elementem kapitału społecznego, który z kolei przyczynia się do społecznego i ekonomicznego rozwoju społeczeństw. W obecnej pracy wykorzystano wskaźniki zaufania społecznego zebrane w latach 2004/2005 w 24 krajach w ramach Europejskiego Sondażu Społecznego. Poziom zaufania w siedmiu krajach dotkniętych w przeszłości komunizmem okazał się znacznie niższy niż w 17 krajach, które nie miały za sobą takich doświadczeń. Zaproponowano i sprawdzono dwa wyjaśnienia, dlaczego doświadczenie komunizmu obniża zaufanie społeczne. Wyjaśnienie kulturowe w kategoriach obniżonego poziomu indywidualizmu oraz wyjaśnienie ekonomiczne w kategoriach obniżonego poziomu dobrobytu. Choć kraje postkomunistyczne cechuje obniżenie zarówno indywidualizmu, jak i dobrobytu, analizy mediacyjne wykazały, że tylko obniżenie dobrobytu (dochód narodowy brutto per capita) wyjaśnia spadek zaufania społecznego w tych krajach.

Author: Kłusek-Wojciszke Bożena I., PhD; Łosiewicz Małgorzata M., PhD

Title: LOW SOCIAL TRUST IN NEW EU COUNTRIES: IS IT A MATTER OF CULTURE OR ECONOMY? (Poziom zaufania społecznego w nowych krajach Unii Europejskiej: kwestia kultury czy ekonomii?)

Keywords: SOCIAL TRUST, MATERIAL WEALTH, INDIVIDUALISM, COMMUNISM

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Bożena Klusek-Wojciszke, Uniwersytet Gdanski, Wydzial Ekonomiczny, Instytut Transportu i Handlu Morskiego, Zaklad Gospodarki Globalnej, ul Armii Krajowej 119/121, Sopot, Poland

E-mailb0505@op.pl

Abstract: Social trust (understood as a belief that most unknown people are fair, helpful and trustworthy) is an important correlate or a part of social capital which, in turn, contributes to social and economical development of societies. In the present work indices of social trust in 24 EU countries gathered in the European Social Survey in 2004/2005 were employed. Analyzes indicated that the seven countries which had experienced communism showed much lower level of trust than the 17 countries without this experience. Two explanations of the relation between experience of communism and lowered trust were proposed and tested. The first was a cultural one in terms of diminished individualism and the second was an economical one in terms of lowered economical prosperity of societies which had suffered from communism. Although post-communistic countries showed both lowered GDP and the individualism level, mediation analyses showed that only the lowered level of economical prosperity accounted for the lowered trust in those countries.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00