Kategorie

Obsługa Klienta - Kontakt z nami

W razie pytań o zamówienie lub informacji o naszych produktach.

Wyślij wiadomość

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółdzielczy Instytut Naukowy G. Bierecki sp.j. z siedzibą w Sopocie (81-743) przy ul. Władysława IV 22, tel: 058 550 97 50, email sin@sin.edu.pl

Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu identyfikacji nadawcy oraz udzielenia odpowiedzi na pytanie. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), w postaci odpowiedzi na skierowane zapytanie oraz niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi lub realizacji umowy, a po tym czasie mogą być przetwarzane w zakresie oraz przez okres wymagany przepisami prawa, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych (zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać zostały wskazane szczegółowo w art. 15-22 RODO) oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twoje dane mogą być przekazane podmiotom serwisującym i utrzymującym systemy informatyczne służące do realizacji celu wymienionego powyżej – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00