Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Spółdzielnie socjalne u progu nowelizacji - Małgorzata Suprynowicz Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Spółdzielnie socjalne u progu nowelizacji - Małgorzata Suprynowicz

Tylko online

12,00 zł

17 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: mgr Małgorzata Suprynowicz

Tytuł: SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE U PROGU NOWELIZACJI

Słowa kluczowe: spółdzielnie socjalne

Dyscyplina: PRAWO

Typ dokumentu: artykuł

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: ałgorzata Suprynowicz, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin

E-mail autoramalgorzata-w-s@o2.pl

Streszczenie: Artykuł dotyczy planowanej nowelizacji do ustawy o spółdzielniach socjalnych- przewidywanych skutków, obaw oraz korzyści. Celem projektu nowelizacji jest uporządkowanie dotychczasowego stanu prawnego. W opracowaniu staram się podać konsekwencje ustalenia, że spółdzielnie socjalne będą mogły zakładać osoby prawne, jak również odpowiedzieć na pytanie, czy spółdzielnia socjalna będzie lub nie- w uprzywilejowanej pozycji- w wyniku nowelizacji? Odpowiadam również na pytania, jaką spółdzielnia socjalna ma pełnić rolę i jaka jest w tej mierze intencja ustawodawcy? Artykuł jest próbą prześledzenia przepisów projektu nowelizacji i skomentowania ich.

Author: Suprynowicz Małgorzata

Title: SOCIAL CO-OPERATIVES BEFORE AMENDMENT. (Spółdzielnie socjalne u progu nowelizacji.)

Keywords: SOCIAL CO-OPERATIVES

Discipline: LAW

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Małgorzata Suprynowicz, Wojewodzki Urzad Pracy w Lublinie, ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin, Poland

E-mailmalgorzata-w-s@o2.pl

Abstract: This article presents proposed amendments to the social cooperatives’ act –anticipated effects, concerns and benefits. The aim of the amendment’s project is to organize the existing legal situation. The study tries to specify the consequences of the decision that legal person will be able to establish social co-operatives, as well as to answer the question of whether the social co-operative will or won’t be in a privileged position, as a result of the amendment? The Author answers also the other questions, such as: which role a social co-operative is intended to play and what is legislator’s intension in this respect? The article is an attempt to investigate draft of the amendment’s regulation and comment on them.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00