Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Ocena funkcjonowania rynku kart kredytowych w Polsce - Marcin Potrykus Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Ocena funkcjonowania rynku kart kredytowych w Polsce - Marcin Potrykus

Tylko online

12,00 zł

17 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Marcin Potrykus

Tytuł: OCENA FUNKCJONOWANIA RYNKU KART KREDYTOWYCH W POLSCE

Słowa kluczowe: Karta kredytowa, zadłużenie, niewypłacalność, spłata, zagrożone kredyty

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: artykuł

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Marcin Potrykus, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Finansów, ul. Traugutta 79, 80-952 Gdańsk

E-mail autorampotryku@zie.pg.gda.pl

Streszczenie: Referat podejmuje tematykę rozwoju rynku kart kredytowych w Polsce. Charakterystyce poddano istotę zjawiska oraz odmiany kart płatniczych. Zanalizowano krajowy rynek kart płatniczych w oparciu o ich ilościowy stan. Zbadano stopień nasycenia rynku. Ponadto zanalizowano poziom zadłużenia Polaków wynikający z używania kart kredytowych. Przedstawiono zasady poprawnego użytkowania analizowanego instrumentu kredytowego. Wskazano negatywne konsekwencje wynikające z nadmiernego zadłużania się. Wskazano wyjścia dla osób nadmiernie zadłużonych z tytułu kart kredytowych. Opisano przyszłe tendencje, które będą kształtować rynek oraz poziom zagrożonych kredytów wynikający z użytkowania kart kredytowych.

Author: Potrykus Marcin

Title: ESTIMAMTION OF CREDIT CARDS MARKET FUNCIONALITY IN POLAND. (Ocena funkcjonowania rynku kart kredytowych w Polsce.)

Keywords: CREDIT CARD, NET DEBT, INSOLVENCY, REPAYMENT, THREATENED CREDITS

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Marcin Potrykus, Politechnika Gdanska, Wydzial Zarzadzania i Ekonomii, Katedra Finansow, ul. Traugutta 79, 80-952 Gdansk, Poland

E-mailmpotryku@zie.pg.gda.pl

Abstract: The subject of this article is development of the credit cards’ market in Poland. It describes the characteristic of the cards and their different kinds. National market of credit and debits cards trade has been analyzed based on their quantitative state. Paper also researches the degree of saturation on the credit cards’ market. It analyzes level of net debt which is caused by using credit cards in Poland. The article presents principles of the correct usage of credit cards and negative consequences resulting from excessive running into debts. It indicates solutions for people which have troubles with paying off their debts on credit cards. Paper finishes with the estimation of the future chances in the development of credit cards’ market, and the level of threatened debts in Poland.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00