Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Czy jesteśmy przedsiębiorczy? Wyniki badania studentów WNEiZ UMK - Dawid Szostek Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Czy jesteśmy przedsiębiorczy? Wyniki badania studentów WNEiZ UMK - Dawid Szostek

Tylko online

12,00 zł

17 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Dawid Szostek

Tytuł: CZY JESTEŚMY PRZEDSIĘBIORCZY? WYNIKI BADANIA STUDENTÓW WNEiZ UMK

Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, badanie studentów, postawy przedsiębiorcze, zakładanie firm

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: artykuł

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Dawid Szostek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Marketingu, Handlu i Logistyki, ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń

E-mail autoradawid.jan.szostek@gmail.com

Streszczenie: W 2008 roku w Polsce było zarejestrowanych ponad 3,7 milionów firm, z czego zdecydowana większość to podmioty jednoosobowe. Rozkwit ten skłania do zadumy nad kwestią przedsiębiorczości Polaków. Kwestie te są od dawna przedmiotem zainteresowań, nie tylko praktyków i teoretyków życia gospodarczego, ale także samego społeczeństwa. Potoczne rozumienie tego terminu wyraża się w kreatywności, determinacji, dominacji, łatwości nawiązywania kontaktów czy też skłonności do ryzyka.
Społeczeństwo polskie należy pod tym względem do specyficznych, co jest warunkowane głównie dziejami samego kraju, które w znaczący sposób ukształtowały mentalność obywateli. Pocieszające jest, iż tzw. wyuczona bierność jest coraz częściej zastępowana postawami, które w pełni zasługują na miano przedsiębiorczych, co jest szczególnie widoczne w przypadku młodych osób. Potwierdzają to wyniki przeprowadzonego badania, z którego wynika, iż 74% studentów WNEiZ UMK planuje założenie własnej firmy.
W 2008 roku w Polsce było zarejestrowanych ponad 3,7 milionów firm, z czego zdecydowana większość to podmioty jednoosobowe. Rozkwit ten skłania do zadumy nad kwestią przedsiębiorczości Polaków. Kwestie te są od dawna przedmiotem zainteresowań, nie tylko praktyków i teoretyków życia gospodarczego, ale także samego społeczeństwa. Potoczne rozumienie tego terminu wyraża się w kreatywności, determinacji, dominacji, łatwości nawiązywania kontaktów czy też skłonności do ryzyka.Społeczeństwo polskie należy pod tym względem do specyficznych, co jest warunkowane głównie dziejami samego kraju, które w znaczący sposób ukształtowały mentalność obywateli. Pocieszające jest, iż tzw. wyuczona bierność jest coraz częściej zastępowana postawami, które w pełni zasługują na miano przedsiębiorczych, co jest szczególnie widoczne w przypadku młodych osób. Potwierdzają to wyniki przeprowadzonego badania, z którego wynika, iż 74% studentów WNEiZ UMK planuje założenie własnej firmy.

Author: Szostek Dawid

Title: ARE WE ENTERPRISING? RESULTS OF THE RESEARCH ON WNEiZ UMK STUDENTS. (Czy jesteśmy przedsiębiorczy? Wyniki badania studentów WNEiZ UMK.)

Keywords: ENTERPRENEURSHIP, RESEARCH ON STUDENTS, ENTERPRISING ATTITUDES, ESTABLISHING BUSINESS

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Dawid Szostek, Uniwersytet Mikolaja Kopernika, Wydzial Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Marketingu, Handlu i Logistyki, ul. Gagarina 13, 87-100 Torun, Poland

E-maildawid.jan.szostek@gmail.com

Abstract: In 2008 in Poland there were about 3.7 million registered enterprises and the majority of them were one-person firms. This boom makes us reflect on the entrepreneurship of Poles. Those issues have been the matter of interest of many practitioners and theorists of economics as well as the whole society. A common understanding of this term is usually connected with creativity, determination, domination, communication skills or risk taking. Polish society is very specific in that area, because its mentality was largely shaped by the history of the country. Fortunately, the passivity learned during the communism is more and more often replaced with enterprising attitudes. It is especially visible among young people, which is proven by the author’s research. The results reveal that about 74% of WNEiZ UMK students are willing to establish their own business.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00