Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Koniec alchemii - Stefan J. Adamski Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Koniec alchemii - Stefan J. Adamski

Tylko online

12,00 zł

17 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Stefan J. Adamski

Tytuł: KONIEC ALCHEMII

Słowa kluczowe: globalny kryzys finansowy, bańki spekulacyjne, instrumenty pochodne, fundusze hedgingowe, raje podatkowe, podatek Tobina, deficyt budżetowy, pakiety naprawcze, kompromitacja doktryn neoliberalnych

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: artykuł

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Hubert Kaczmaryczyk, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Instytut Ekonomii i Administracji, Ul. Świętokrzyska 21A, 25-406 Kielce

E-mail autorasteady342@gmail.com

Streszczenie: Artykuł w sposób publicystyczny podejmuje problematykę związaną z globalnym kryzysem finansowym, wskazując jego pomijaną często zasadniczą przyczynę, a mianowicie stanowiące sedno doktryn neoliberalnych przeświadczenie o konieczności deregulacji w sektorze finansowym i zdania się niemal wyłącznie na rzekome „mechanizmy rynkowe". Autor zajmuje się kwestią instrumentów pochodnych i innych narzędzi tzw. inżynierii finansowej, problemem funduszy hedgingowych operujących w centrach finansowych typu off shore, sprawą narastania deficytu budżetowego państw m. in. w wyniku istnienia licznych rajów podatkowych, spekulacją kursami walut oraz innymi czynnikami wpływającymi na destabilizację realnej gospodarki, które nie są w sposób wystarczający albo wcale uwzględniane w działaniach naprawczych podejmowanych przez instytucje ponadnarodowe, jak MFW czy Bank Światowy, ani przez rządy, które koncentrują się na „pakietach ratunkowych" i gwarancjach finansowych, przejmując zobowiązania nieodpowiedzialnych instytucji finansowych z sektora bankowości inwestycyjnej i zwiększając w ten sposób podaż sztucznie wykreowanego przez „finansowych alchemików" pieniądza.

Author: Adamski Stefan J.

Title: THE END OF ALCHEMY (Koniec Alchemii)

Keywords: GLOBAL FINANCIAL CRISIS, SPECULATIVE BUBBLES, FINANCIAL ENGINEERING, DERIVATIVES, HEDGE FUNDS, OFF-SHORE TAX HEAVENS, TOBIN TAX, BAILOUTS, MEOLIBERAL DOCTRINES, MYTHS OF TRICLE-DOWN ECONOMICS

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Romuald Piekarski, Uniwersytet Gdanski, Wydzial Nauk Spolecznych, Instytyt Filozofii Socjologii i Dziennikarstwa, Zaklad Filozofii Wspolczesnej, ul. Bielanska 5, 80-851 Gdansk, Poland

E-mailsteady342@gmail.com

Abstract: The article is an essay on issues associated with the global financial crisis and tries to point out one of its often overlooked, but fundamental reasons: the belief that lies at the core of neoliberal doctrine that the financial sector must be deregulated and responsibility shifted almost exclusively to invisible ''market forces''. The author touches on the problems of derivatives and other tools of financial engineering, hedge funds operating in the off shore tax heavens, the associated rising budget deficit of states, currency speculation and other factors destabilizing the real economy. The article also points out that these factors are barely – if at all – included in the crisis management solutions devised by international institutions like IMF or IBRD and governments, which instead focus on bailouts and stimulus packages – taking over not control over the economy, but the liabilities of irresponsible financial institutions and increasing the supply of money artificially created by ''financial alchemists''.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00