Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Rodzaje, realizacja i efektywność inwestycji w szkolnictwie wyższym - Michał Igielski Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Rodzaje, realizacja i efektywność inwestycji w szkolnictwie wyższym - Michał Igielski

Tylko online

12,00 zł

17 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Michał Igielski

Tytuł: RODZAJE, REALIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM

Słowa kluczowe: kluczowe: inwestycja, uczelnia, efektywność, zarządzanie, finanse, inwestor, rozwój, koszty, przyszłość, kapitał, fundusze unii europejskiej

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: artykuł

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Michał Igielski, Wyższa Szkoła Administracji i Finansów, Wydział Zarządzania, ul. Pilotów 21, 80-460 Gdańsk

E-mail autoramichal.igielski@skok.pl

Streszczenie: Uczelnie w Polsce, podążając za przykładem instytucji w najlepiej rozwiniętych krajach świata i integrując się z gospodarką Unii Europejskiej, zmierzają nieustannie w kierunku nowoczesnych inwestycji, opartych na realizacji projektów, kładąc przy tym duży nacisk na personel, dokładny podział pracy, a także doskonałą komunikację między poszczególnymi segmentami działania. Budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy jest priorytetowym działaniem dla każdego kraju, który w przyszłości ma zamiar skutecznie konkurować na rynkach międzynarodowych. Taka struktura możliwa jest do osiągnięcia tylko i wyłącznie w połączeniu z kapitałem ludzkim wysokiej jakości. Powiązania między kapitałem ludzkim, a gospodarką opartą na wiedzy opierają się wielu złożonych współzależnościach, których inicjowanie i koordynowanie wymaga stworzenia odpowiednich i prawidłowych sekwencji działań w powiązaniu ze znacznymi nakładami.

Author: Igielski Michał M.

Title: REALIZATION AND EFFICIENCY OF INVESTMENT IN HIGHEST EDUCATIONAL SYSTEM (Rodzaje, realizacja i efektywność inwestycji w szkolnictwie wyższym.)

Keywords: INVESTMENT, COLLAGE, MANAGEMENT, INVESTOR, FINANCE, EFFICIENCY, DEVELOPMENT, COST, FUTURE, CAPITAL, EUROPEAN UNION FUNDS

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Michał Igielski, Wyzsza Szkola Administracji i Finansow, Wydzial Zarzadzania, ul. Pilotow 21, 80-460 Gdansk, Poland

E-mailmichal.igielski@skok.pl

Abstract: Universities in Poland, following the example of institutions in most developed countries of the world and integrating with the economy of the European Union, seek constantly to modern investment, based on the realization of projects, placing the emphasis on personnel, the exact labor division, as well as excellent communication between their various segments. Building the information society and knowledge-based economy is a priority for each country, which is going to compete effectively in international markets in the future. Such structure is possible to achieve only in combination with high-quality human capital. Relationship between human capital and knowledge-based economy is based on many complex correlations. To initiate and coordinate them the appropriate activity sequence is required.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00