Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Kryzys bankowy jako przejaw niestabilności systemu finansowego - Gabriela Golawska-Witkowska, Anna Rzeczycka Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Kryzys bankowy jako przejaw niestabilności systemu finansowego - Gabriela Golawska-Witkowska, Anna Rzeczycka

Tylko online

12,00 zł

17 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Gabriela Golawska-Witkowska, prof. dr hab. Anna Rzeczycka

Tytuł: KRYZYS BANKOWY JAKO PRZEJAW NIESTABILNOŚCI SYSTEMU FINANSOWEGO

Słowa kluczowe: stabilność finansowa, kryzys finansowy, kryzys bankowy, upadłość banku

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: artykuł

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Gabriela Golawska-Witkowska, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Finansów, ul. Traugutta 79, 80-952 Gdańsk

E-mail autorag.golawska@gmail.comrzeczycka@interia.pl

Streszczenie: Banki, będąc instytucjami zaufania publicznego, zajmują ważne miejsce w systemie gospodarczym państwa. Sprawne i efektywne funkcjonowanie każdej gospodarki uzależnione jest przede wszystkim od bezpiecznego, stabilnego i nowoczesnego systemu bankowego. Zakłócenia w pracy systemu finansowego i zaburzenia efektywności świadczenia usług pośrednictwa finansowego negatywnie wpływają na sytuację przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Sprawne funkcjonowanie banków zależy w dużym stopniu od stabilności oraz zaufania, jakim cieszą się one na rynku. Stabilność finansowa jest, obok wysokiej wydajności, wysokiego poziomu zatrudnienia i współpracy międzynarodowej, podstawowym warunkiem wzrostu gospodarczego. Najpoważniejszą konsekwencją niestabilności finansowej jest kryzys finansowy, często utożsamiany z kryzysem bankowym, gdyż w większości krajów rozwijających się system bankowy stanowi dominującą pozycję w systemie finansowym. Słabość systemu bankowego danego kraju, bez względu na to, czy jest to kraj wysoko rozwinięty, czy rozwijający się, może zagrozić stabilności całej gospodarki, i to zarówno krajowej, jak i światowej.

Author: Golawska-Witkowska gabriela, PhD, professor Rzeczycka Anna

Title: BANK CRISIS AS A SYMPTOM OF INSTABLE FINANCIAL SYSTEM (Kryzys bankowy jako przejaw niestabilności systemu finansowego.)

Keywords: FINANCIAL STABILITY, FINANCIAL CRISIS, BANK CRISIS, BANK BANKRUPTCY

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Gabriela Golawska-Witkowska, Politechnika Gdanska, Wydzial Zarzadzania i Ekonomii, Katedra Finanoów, ul. Traugutta 79, 80-952 Gdansk, Poland

E-mailg.golawska@gmail.comrzeczycka@interia.pl

Abstract: Banks, as the institutions of public confidence, occupy an important place in the state’s economic system. The efficient functioning of any economy depends predominantly on the safe, secure and modern banking system. Disturbances in financial system’s work and the effectiveness of financial mediation’s services negatively affect the situation of enterprises and households. The effective functioning of banks depends to a large extent on the stability and confidence, which they acquire in the market. Financial stability is, along with high productivity, high employment levels and international cooperation, an essential condition for economic growth. A major consequence of the financial instability is financial crisis, often identified with the bank crisis, because in most developing countries the banking system has the dominant position in the financial system. The weakness of county’s banking system, regardless of whether it is a highly developed country or developing country, can threaten the stability of the whole economy, both domestic and global.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00