Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Aktywna polityka rynku pracy w Polsce a jej efektywność - Justyna Kłobukowska Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Aktywna polityka rynku pracy w Polsce a jej efektywność - Justyna Kłobukowska

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Justyna Kłobukowska

Tytuł: Aktywna polityka rynku pracy w Polsce a jej efektywność

Słowa kluczowe: rynek pracy, polityka rynku pracy, aktywne programy rynku pracy, efektywność

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

E-mail autora: j.klobukowska@prokonto.pl

Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest scharakteryzowanie aktywnej polityki rynku pracy w Polsce oraz zidentyfikowanie metod badania efektywności aktywnych programów rynku pracy. Każdy typ prowadzonej polityki na rynku pracy może oddziaływać różnymi kanałami, zaś ich wpływ na włączenie bezrobotnego na konkurencyjny rynek pracy może być różny. W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań w tym zakresie. Wnioski dobitnie udowadniają zasadność i potrzebę przeprowadzania ewaluacji aktywnych programów rynku pracy w Polsce.

Author: Kłobukowska Justyna, PhD student

Title: Active labour market policy in Poland and its effectiveness Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond), year: 2015, vol.: XVIII, number: 1 (66), pages: 41–49

Keywords: labour market, labour market policy, active labour market programmes, effectiveness

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

E-mail: j.klobukowska@prokonto.pl

Abstract: The main goal of this article is to characterize the active labour market policy in Poland and identify the methods for testing the effectiveness of active labour market programmes. Each type of labour market policy may work through several different channels and the real impact on inclusion of the unemployed on competitive labour market can be very different. The paper presents selected results of the research in this area. Conclusions of this article prove the validity and necessity of conducting the evaluation of active labour market programmes in Poland.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00