Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Sytuacja członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w świetle postępowań ... - Jacek Skoczek Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Sytuacja członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w świetle postępowań ... - Jacek Skoczek

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Jacek F. Skoczek

Tytuł: Sytuacja członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w świetle postępowań administracyjnych przed Komisją Nadzoru Finansowego

Słowa kluczowe: spółdzielcze kasy oszczędnościowo- kredytowe, Komisja Nadzoru Finansowego, Członkowie SKOK, projekt ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

Dyscyplina: PRAWO

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Jacek Skoczek, Kancelaria Adwokacka JM Joanna Mędrzecka, Piotr Wachowiak, Jacek Skoczek sp. k., ul. Krasickiego 8/2, 81–867 Sopot

E-mail autora: skoczekjacek@gmail.com

Streszczenie: W artykule Autor stara się przedstawić sytuację członków SKOK w toku postępowań przed Komisją Nadzoru Finansowego z perspektywy ograniczenia ich praw wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do czynnego udziału strony w postępowaniach. Część artykułu jest również poświęcona propozycjom zmian legislacyjnych, przedstawionych przez Przewodniczącego KNF, dążącym do jeszcze dalej idącego ograniczenia prawa stron oraz organizacji społecznych do czynnego udziału w postępowaniach przed Komisją.

Author: Skoczek Jacek F.

Title: The situation of the members of the Cooperative Savings and Credit Associations in the light of the administrative proceedings before the Polish Financial Supervision Authority

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond), year: 2015, vol.: XVIII, number: 1 (66), pages: 82–87

Keywords: Cooperative Savings and Credit Associations, Polish Financial Supervision Authority, credit union members, draft law on financial market supervision

Discipline: LAW

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Jacek Skoczek, Kancelaria Adwokacka JM Joanna Medrzecka, Piotr Wachowiak, Jacek Skoczek sp. k.; ul. Krasickiego 8/2, 81–867 Sopot, Poland E-mail: skoczekjacek@gmail.com

Abstract: In this article the author is trying to portray situation of credit union members in the proceedings before Polish Financial Supervision Authority, with special emphasis on party's right to active participation in administrative proceedings. Part of the article is also dedicated to new draft of polish financial supervision act proposed by the President of Polish Financial Supervision Authority, aiming for even further restrictions of party's and social organizations' right to active participation in administrative proceedings.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00