Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Wybrane aspekty zarządzania pieniądzem publicznym w Polsce - Piotr Grabowski Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Wybrane aspekty zarządzania pieniądzem publicznym w Polsce - Piotr Grabowski

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Piotr Grabowski

Tytuł: Wybrane aspekty zarządzania pieniądzem publicznym w Polsce

Słowa kluczowe: pieniądz publiczny, bankowa obsługa samorządu, bank samorządowy

Dyscyplina: FINANSE

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Piotr Grabowski, Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Katedra Bankowości Finansów i Rachunkowości Zarządczej, ul. Armii Krajowej 19 B, 42–200 Częstochowa

E-mail autora: gp62gp@interia.pl

Streszczenie: Niniejszy artykuł jest kontynuacją problematyki przedstawionej przez Autora we wcześniejszym (64) numerze kwartalnika, w którym charakteryzując szwajcarski system bankowy, zwrócił on uwagę na jego różnorodność. W sposób szczególny Autor zaakcentował znaczenie banków kantonalnych, jako instytucji wyspecjalizowanych w obsłudze pieniądza samorządowego. W niniejszym tekście Autor koncentruje się na problematyce bankowej obsługi pieniądza samorządowego w Polsce. Analizując jego zasoby, stawia tezę o konieczności podjęcia działań zmierzających do uruchomienia systemu regionalnych banków samorządowych w Polsce.

Author: Grabowski Piotr, PhD

Title: Selected aspects of public money management in Poland

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond), year: 2015, vol.: XVIII, number: 1 (66), pages: 95–103

Keywords: public money, banking service of local government, self-government bank

Discipline: FINANCE

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Piotr Grabowski, Politechnika Czestochowska, Wydzial Zarzadzania, Katedra Bankowosci Finansow i Rachunkowosci Zarzadczej, ul. Armii Krajowej 19 B, 42–200 Czestochowa, Poland

E-mail: gp62gp@interia.pl

Abstract: This article is a continuation of the issues discussed earlier by the author (in the 66 issue of the quarterly), in which, while characterizing the Swiss banking system, the author drew attention to its diversity. In particular, the author emphasised the importance of cantonal banks, as institutions specializing in the service of local government money. Herein, the author focuses on the issues of banking services of local government's money in Poland. By analysing its resources, he rises a thesis of the need to launch a system of regional self-government banks in Poland.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00