Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Banki spółdzielcze jako podmioty ekonomii społecznej - Anna Nowacka Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Banki spółdzielcze jako podmioty ekonomii społecznej - Anna Nowacka

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Anna Nowacka

Tytuł: Banki spółdzielcze jako podmioty ekonomii społecznej

Słowa kluczowe: banki spółdzielcze, ekonomia społeczna, społeczny wymiar działalności

Dyscyplina: EKONOMIA SPOŁECZNA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Anna Nowacka, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Instytut Nauk Ekonomicznych, 09–421 Płock-Trzepowo

E-mail autora: anna.nowacka1@wp.pl

Streszczenie: Banki spółdzielcze funkcjonują w warunkach gospodarki rynkowej. Dlatego też charakter ich działalności ma przede wszystkim wymiar ekonomiczny. Nie bez znaczenia jest jednak aspekt społeczny ich działalności, który realizowany jest w różnym stopniu. Funkcjonowanie banków spółdzielczych jako podmiotów ekonomii społecznej wynika z ich lokalności, celów działania, aktywności członkowskiej i gospodarki nadwyżkami finansowymi.

Author: Nowacka Anna, PhD

Title: Cooperative banks as agents of social economy Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond), year: 2015, vol.: XVIII, number: 1 (66), pages: 28–38

Keywords: cooperative banks, social economy, agents of social economy

Discipline: SOCIAL ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Anna Nowacka, Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Plocku, Instytut Nauk Ekonomicznych, 09–421 Plock-Trzepowo, Poland

E-mail: anna.nowacka1@wp.pl

Abstract: Cooperative banks operate in a market economy. Therefore the nature of their activities is primarily economic. However, what is also essential is the social aspect of their activities, which is implemented in varying degrees. The functioning of cooperative banks as the entities in social economy is due to their locality, operation objectives, activity of the members, and financial surpluses management.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00