Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Spółka partnerska jako forma wykonywania wolnych zawodów w polskim prawie gospodarczym- Leszek Michalczyk Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Spółka partnerska jako forma wykonywania wolnych zawodów w polskim prawie gospodarczym- Leszek Michalczyk

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Leszek Michalczyk

Tytuł: Spółka partnerska jako forma wykonywania wolnych zawodów w polskim prawie gospodarczym

Słowa kluczowe: spółka partnerska, wolne zawody w Polsce

Dyscyplina: PRAWO

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Leszek Michalczyk, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości, ul. Armii Krajowej 101, 81–824 Sopot

E-mail autora: sanantoniospurs1@wp.pl

Streszczenie: W artykule scharakteryzowano spółkę partnerską jako element struktury podmiotów gospodarczych funkcjonujących w Polsce. Uwzględniono stan prawny na dzień 30 września 2014 r. W poszczególnych segmentach artykułu omówiono powstanie, zasady ujęte w statucie oraz zakres uprawnień i odpowiedzialności wspólników a także sposoby i możliwości likwidacji spółki partnerskiej.

Author: Michalczyk Leszek, PhD

Title: Limited liability partnership as a form of pursuing liberal professions under Polish economic law

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond), year: 2015, vol.: XVIII, number: 1 (66), pages: 55–64

Keywords: limited liability partnership, liberal professions in Poland

Discipline: LAW

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Leszek Michalczyk, Uniwersytet Gdanski, Wydzial Zarzadzania, Katedra Rachunkowosci, ul. Armii Krajowej 101, 81–824 Sopot, Poland

E-mail: sanantoniospurs1@wp.pl

Abstract: In this article, we examine the limited liability partnership as a form of incorporation available to Polish economic entities. The legal status is considered as on September 30th 2014. The article's individual sections cover the formation of limited liability partnership, provisions contained in limited partnership agreement, liability of partners, and liquidation of limited liability partnership.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00