Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Cechy wyróżniające przedsiębiorstwa spółdzielcze ... - Iwona Drozd-Jaśniewicz, Jerzy Jankowski Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Cechy wyróżniające przedsiębiorstwa spółdzielcze ... - Iwona Drozd-Jaśniewicz, Jerzy Jankowski

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

dr Iwona Drozd-Jaśniewicz dr Jerzy Jankowski

Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa

Cechy wyróżniające przedsiębiorstwa spółdzielcze spośród innych podmiotów gospodarczych (s. 125–136)

W literaturze przedmiotu rozróżnia się wiele rodzajów przedsiębiorstw w zależności od przyjętego kryterium. Jako podstawowe uznaje się kryterium formy organizacyjno-ekonomicznej, które pozwala wyodrębnić przedsiębiorstwa prywatne, spółdzielcze, państwowe oraz innych organów publiczno-samorządowych. Spółdzielnie są więc przedsiębiorstwami funkcjonującymi w gospodarce rynkowej na zasadach i warunkach dotyczących wszystkich innych form przedsiębiorczości. Majątek w podmiotach spółdzielczych jest własnością członków-właścicieli, który został oddany w grupowe użytkowanie. Spółdzielnie aby mogły funkcjonować w pluralistycznej gospodarce rynkowej powinny być nastawione na konkurencyjność i innowacyjność. W przyszłości należy również rozważyć potrzebę zmiany przepisów dotyczących spółdzielni w zakresie uelastycznienia i płynności udziałów członkowskich w kierunku ich uatrakcyjnienia dla członków- współwłaścicieli tak by były jednym z istotnych źródeł finansowania spółdzielni i zapewniały dochody członkom. Zasada ta powinna zniwelować różnice w stosunku do innych podmiotów w zakresie możliwości emisji akcji lub podniesienia kapitału.

Iwona Drozd-Jasniewicz, PhD Jerzy Jankowski, PhD

National Co-operative Council, Warsaw

Peculiarity of Cooperative Enterprises among the Other Economics Entities (p. 125–136)

In the literature of subject there are many different kinds of enterprises regarding to estimated criteria. The economic-organizational form of activity is recognized as the basic criteria, which allows separating private, co-operative and state enterprises and other public-self-government organs. Co-operatives are, therefore, the enterprises operating in market economy on the rules and conditions concerning all other forms of economic activity. The assets in co-operatives, which were passed to the group utilization, are owned by members-owners. Co-operatives to be capable to operate in market economy must be focused on competitiveness and innovativeness. The need of changing rules regarding the co-operative; in the scope of flexibility and fluency of members shares which will be more attractive to the members co-owners in that way the shares would become one of the most important sources of co-operative enterprise financing and would ensure also the incomes for the members; must be taken into account in the future. This rule should grade the differences due to others entities in the scope of possibilities of shares issue or increasing the co-operative equity.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00