Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Duchowość i religijność w miejscu pracy – amerykański sposób na ... - Andrzej Wdowiszewski Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Duchowość i religijność w miejscu pracy – amerykański sposób na ... - Andrzej Wdowiszewski

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Andrzej Wdowiszewski

Tytuł: Duchowość i religijność w miejscu pracy – amerykański sposób na odnowienie zasad moralnych w biznesie

Słowa kluczowe: duchowość w pracy, religijność w pracy, zmiany zasad organizacji pracy

Dyscyplina: ZARZĄDZANIE

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Andrzej Wdowiszewski, Stowarzyszenie Gaudium Vitae, ul. Tatrzańska 35, 81–313 Gdynia

E-mail autora: awdowiszewski@interia.pl

Streszczenie: Artykuł ten przedstawia rozwój zainteresowania przedsiębiorców oraz pracowników duchowością i religijnością w miejscu pracy. Proces ten obejmuje obecnie coraz więcej firm głównie w Stanach Zjednoczonych, gdzie zauważono potrzebę zmiany w organizacji pracy. Zmiana ta polega na dostrzeżeniu systemu wartości, który reprezentują pracownicy. Okazuje się bowiem, iż kadra pracownicza, która bez przeszkód może w pracy realizować się również na polu religijno-duchowym, generuje pozytywne implikacje w postaci większej konsolidacji relacji międzyludzkich, co sprzyja lepszej atmosferze w danym przedsiębiorstwie, a to przekłada się na wizerunek firmy i jej sukces rynkowy.

Author: Wdowiszewski Andrzej, PhD student

Title: Religion and spirituality in the workplace – American way of renewal of moral principles in business

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond), year: 2015, vol.: XVIII, number: 1 (66), pages: 18–27

Keywords: spirituality at work, religiosity at work, changes of the rules of the organization of work

Discipline: MANAGEMENT

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Andrzej Wdowiszewski, Stowarzyszenie Gaudium Vitae, ul. Tatrzanska 35, 81–313 Gdynia, Poland

E-mail: awdowiszewski@interia.pl

Abstract: This article presents the development of interest of entrepreneurs and employees in spirituality and religion in the workplace. This process can be seen now in more and more companies, mainly in the United States, where the need for changes in the organization of work was acknowledged. This change is to identify a system of values that the workers represent. It turns out that a workforce that can freely develop, also in the religious and spiritual field, generates positive implications in the form of increased consolidation of relations, which contributes to a better atmosphere in the enterprise, and this in turn is reflected in the image of the company and its market success.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00