Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Hongkong jako centrum światowego handlu i finansów - Eugeniusz Gostomski, Tomasz Michałowski Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Hongkong jako centrum światowego handlu i finansów - Eugeniusz Gostomski, Tomasz Michałowski

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autorzy: prof. dr hab. Eugeniusz Gostomski, dr Tomasz Michałowski

Tytuł: Hongkong jako centrum światowego handlu i finansów

Słowa kluczowe: Hongkong, światowe centrum handlu, światowe centrum finansów

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Eugeniusz Gostomski, Tomasz Michałowski, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Instytut Handlu Zagranicznego, ul. Armii Krajowej 119/121, 81–824 Sopot

E-mail autora: Eugeniusz Gostomski egostomski@wp.pl Tomasz Michałowski t.michalowski@ug.edu.pl

Streszczenie: Hongkong należy do największych centrów finansowych i handlowych na świecie. Jest wiodącym ośrodkiem handlu na świecie. W dużym stopniu jest to rezultat wykorzystywania go przez Chiny jako pośrednika handlowego – swego rodzaju okna na świat – w handlu zagranicznym. Hongkong jest też jednym z największych na świecie odbiorców bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Stanowi też jedno z najważniejszych w skali świata źródeł wywozu kapitału w tej formie. Dzięki dysponowaniu takimi atutami jak: korzystne położenie geograficzne, stabilny system polityczny i społeczno-gospodarczy, rozwinięta infrastruktura komunikacyjna i telekomunikacyjna, przejrzysty i dojrzały rynek finansowy, sprawny system nadzoru finansowego, niskie podatki i dostępność wysoko wykwalifikowanych kadr znających język angielski, Hongkong mógł stać się wielkim międzynarodowym centrum finansowym. Enklawa należy do najbardziej znanych rajów podatkowych na świecie. Istnieje tam jeden z najprostszych systemów podatkowych.

Authors: Professor Gostomski Eugeniusz; Michałowski Tomasz, PhD

Title: Hong Kong as a centre of world trade and finance

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond), year: 2015, vol.: XVIII, number: 1 (66), pages: 146–157

Keywords: Hong Kong, world trade centre, world financial centre

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office addr ess): E ug en i usz G o sto m ski , To m a sz Michałowski, Uniwersytet Gdanski, Wydzial Ekonomiczny, Instytut Handlu Zagranicznego, ul. Armii Krajowej 119/121, 81–824 Sopot, Poland

E-mail: Eugeniusz Gostomski egostomski@wp.pl Tomasz Michałowski t.michalowski@ug.edu.pl

Abstract: Hong Kong is one of the largest trade and financial centres in the world. It is the leading trade centre in the world. To a large extent, it is a result of its role of a trade agent for mainland China. Hong Kong is also one of the largest recipients of foreign direct investment (FDI) in the world. It is also one of the most important sources of FDI. Owing to its favorable geographical position, stable political and socio-economic system, highly-developed transport and telecommunications infrastructure, transparent and developed financial market, efficient system of financial supervision, low taxes, and availability of highly qualified, English-speaking staff, Hong Kong could become a major international financial centre in the globe. The enclave is also one of the famous tax havens with one of the simplest tax systems in the world.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00