Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF]Zarys problematyki pracoholizmu. Część I. Istota i uwarunkowania - Dawid Szostek Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Zarys problematyki pracoholizmu. Część I. Istota i uwarunkowania - Dawid Szostek

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Dawid J. Szostek

Tytuł: Zarys problematyki pracoholizmu. Część I. Istota i uwarunkowania

Słowa kluczowe: pracoholizm, definicja pracoholizmu, istota pracoholizmu, przyczyny pracoholizmu, uzależnienie od pracy

Dyscyplina: ZARZĄDZANIE, PSYCHOLOGIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Dawid Szostek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Marketingu i Handlu, ul. Gagarina 13, 87–100 Toruń

E-mail autora: dawid.jan.szostek@gmail.com

Streszczenie: W artykule opisano i usystematyzowano dostępną i aktualną wiedzę na temat pracoholizmu. Zawarte są w nim również rozważania na temat istoty i definicji pracoholizmu. Czytelnik znajdzie także zestawienie najczęściej przytaczanych typologii pracoholików. Omówiono też przyczyny tego zjawiska. W kolejnym numerze czasopisma pojawi się druga część publikacji, skoncentrowana na symptomach i skutkach pracoholizmu. Omówione zostaną także sposoby zapobiegania i leczenia tej patologii.

Author: Szostek Dawid J., PhD

Title: An outline of the issues of workaholism. Part I. The nature and conditions

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond), year: 2015, vol.: XVIII, number: 1 (66), pages: 158–166

Keywords: workaholism, definition of workaholism, nature of workaholism, causes of workaholism, addiction to work

Discipline: MANAGEMENT, PSYCHOLOGY

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Dawid Szostek, Uniwersytet Mikolaja Kopernika, Wydzial Nauk Ekonomicznych i Zarzadzania, Katedra Marketingu i Handlu, ul. Gagarina 13, 87–100 Torun, Poland

E-mail: dawid.jan.szostek@gmail.com

Abstract: The Author described and systematized available and current knowledge concerning workaholism. The article includes a discussion about the nature and definition of workaholism. The reader will also find a list of the most frequently cited typologies of workaholics. The reasons for this phenomenon were also discussed. In the next issue of the journal the reader will find the second part of the publication, focused on the symptoms and effects of workaholism. The methods of preventing and treating this pathology will also be discussed.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00