Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Dziesięć śmiertelnych grzechów w marketingu politycznym ... - Dawid Szostek Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Dziesięć śmiertelnych grzechów w marketingu politycznym ... - Dawid Szostek

Tylko online

12,00 zł

18 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Dawid J. Szostek

Tytuł: Dziesięć śmiertelnych grzechów w marketingu politycznym. Studium przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2014 roku

Słowa kluczowe: marketing polityczny, Unia Europejska, Parlament Europejski

Dyscyplina: ZARZĄDZANIE

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Dawid Szostek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Marketingu i Handlu, ul. Gagarina 13, 87–100 Toruń

E-mail autora: dawid.jan.szostek@gmail.com

Streszczenie: Celem artykułu jest opisanie głównych uchybień w stosowaniu marketingu politycznego. Rozważania mają uniwersalny charakter i powstały na bazie lektury Dziesięciu śmiertelnych grzechów marketingu autorstwa Ph. Kotlera. W artykule wykorzystano przykłady z wyborów do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2014 roku.

Author: Szostek Dawid J., PhD

Title: Ten deadly sins in political marketing. A case study of the European elections in Poland in 2014

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2014, vol.: XVII, number: 4 (65), pages: 142–153

Keywords: political marketing, European Union, European Parliament

Discipline: MANAGEMENT

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Dawid Szostek, Uniwersytet Mikolaja Kopernika, Wydzial Nauk Ekonomicznych i Zarzadzania, Katedra Marketingu i Handlu, ul. Gagarina 13, 87–100 Torun, Poland

E-mail: dawid.jan.szostek@gmail.com

Abstract: The purpose of this article is to describe the main shortcomings in the application of political marketing. Considerations are universal in nature and were created on the basis of Ten Deadly Marketing Sins. Signs and Solutions by Ph. Kotler. The article of the European Parliament elections in Poland in 2014 were used.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00