Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Zasada proporcjonalności w regulacjach z zakresu nadzoru nad rynkiem finansowym - Jacek Skoczek Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Zasada proporcjonalności w regulacjach z zakresu nadzoru nad rynkiem finansowym - Jacek Skoczek

Tylko online

12,00 zł

18 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Jacek F. Skoczek

Tytuł: Zasada proporcjonalności w regulacjach z zakresu nadzoru nad rynkiem finansowym

Słowa kluczowe: spółdzielcze kasy oszczędnościowo- kredytowe, zasada proporcjonalności, zasada demokratycznego państwa prawnego, Trybunał Konstytucyjny, ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych z 5 listopada 2009 roku, test proporcjonalności

Dyscyplina: PRAWO

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Jacek Skoczek, Kancelaria Adwokacka JM Joanna Mędrzecka, Piotr Wachowiak, Jacek Skoczek Sp. k.; ul. Krasickiego 8/2, 81–867 Sopot

E-mail autora: skoczekjacek@gmail.com

Streszczenie: Artykuł porusza tematykę stosowania przez ustawodawcę, wyrażonej w art. 2 Konstytucji, zasady demokratycznego państwa prawnego, w szczególności wynikającej z niej zasady proporcjonalności. Racjonalny prawodawca, wprowadzając nowe normy powinien zapewnić, aby były one jak najmniej uciążliwe dla ich adresatów oraz aby cele, które mają zostać osiągnięte za pomocą owych norm, zostały osiągnięte w sposób możliwie najmniej ograniczający prawa i wolności obywateli. Autor krytycznie analizuje stosowanie zasady proporcjonalności w regulacjach z zakresu nadzoru nad rynkiem finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych z dnia 5 listopada 2009 roku (oraz jej późniejszych nowelizacji), wprowadzającej nadzór państwowy nad kasami. W oparciu o wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności wyżej wymienionej ustawy z Konstytucją oraz stanowiskami stron oraz uczestników postępowania przed Trybunałem, autor stara się odpowiedzieć na pytanie, czy w przypadku oddania spółdzielczych kas pod nadzór Komisji Nadzoru Finansowego został odpowiednio przeprowadzony przez ustawodawcę test proporcjonalności oraz czy została zachowana zasada minimalnej ingerencji prawotwórczej.

Author: Skoczek Jacek F.

Title: The proportionality rule in regulations on supervision over the financial market

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2014, vol.: XVII, number: 4 (65), pages: 102–106

Keywords: credit unions, proportionality rule, the rule of law, Constitutional Tribunal, Credit Unions Act of November 05, 2009., proportionality test

Discipline: LAW

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Jacek Skoczek, Kancelaria Adwokacka JM Joanna Medrzecka, Piotr Wachowiak, Jacek Skoczek Sp. k.; ul. Krasickiego 8/2, 81–867 Sopot, Poand

E-mail: skoczekjacek@gmail.com

Abstract: The subject matter of this article concerns the rule of law (pol. zasada demokratycznego państwa prawnego), expressed in the Article 2 of the Polish Constitution, and particularly the implied by it the rule of proportionality. Introduction of new regulations by the rational legislator is expected to ensure their minimal nuisance to the recipients; moreover achievement of all intended goals shall be accomplished in a way that minimally limits rights and liberties of citizens. The Author critically analyses the application of the proportionality rule in regulations on supervision over the financial market, in particular of the Credit Unions Act of November 05, 2009 (with amendments) introducing the state supervision over credit unions. Based on the motion to the Constitutional Court (pol. Trybunał Konstytucyjny) regarding declaration of the abovementioned act to be unlawful (non-conformity with the Constitution), and standpoints of the Parties and Participants of the proceeding before the Constitutional Court, the Author tries to answer the question: „whether the legislator had taken the proportionality test before it decided to put the credit unions under the supervision of the Polish Financial Supervision Authority (pol. Komisja Nadzoru Finansowego) and whether the rule of the minimal interference has been kept”.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00