Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Kompetencje wielokulturowe kluczem do sukcesu organizacji - Jacek Grodzicki Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Kompetencje wielokulturowe kluczem do sukcesu organizacji - Jacek Grodzicki

Tylko online

12,00 zł

18 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Jacek P. Grodzicki

Tytuł: Kompetencje wielokulturowe kluczem do sukcesu organizacji

Słowa kluczowe: komunikacja międzykulturowa, kompetencje wielokulturowe, kultura

Dyscyplina: ZARZĄDZANIE

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Jacek Grodzicki, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomii, Zakład Gospodarki Globalnej, ul. Armii Krajowej 119/121, 81–824 Sopot

E-mail autora: ekojg@univ.gda.pl

Streszczenie: Z uwagi na stale postępujący proces globalizacji i zwiększanie się możliwości działania w różnych częściach świata, kluczem do sprawnego funkcjonowania organizacji staje się kreowanie pozytywnych relacji pomiędzy pracownikami z różnych obszarów kulturowych. Artykuł ten jest próbą przybliżenia problematyki kompetencji wielokulturowych, które coraz częściej decydują o pozycji pracownika w organizacji.

Author: Grodzicki Jacek P., PhD

Title: Intercultural competence as the key to organizational success

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2014, vol.: XVII, number: 4 (65), pages: 51–56

Keywords: intercultural communications, intercultural competence, culture

Discipline: MANAGEMENT

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Jacek Grodzicki, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomii, Zakład Gospodarki Globalnej, ul. Armii Krajowej 119/121, 81–824 Sopot, Poland

E-mail: ekojg@univ.gda.pl

Abstract: Due to the steadily advancing process of globalization and the increasing possibility of action in various parts of the world, the key to the efficient functioning of the organization is to create positive relationships between employees from different cultural areas. This article attempts to explain the issues of multicultural competence, that increasingly determine the position of the employee in the organization.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00