Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Behawioralne podejście do inwestycji finansowych - Elżbieta Ostrowska Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Behawioralne podejście do inwestycji finansowych - Elżbieta Ostrowska

Tylko online

12,00 zł

18 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: prof. zw. dr hab. Elżbieta Ostrowska

Tytuł: Behawioralne podejście do inwestycji finansowych

Słowa kluczowe: finanse behawioralne, efektywność rynku, zachowania inwestorów i rynków, wskaźniki giełdowe

Dyscyplina: FINANSE

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Elżbieta Ostrowska, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Bankowości, ul. Armii Krajowej 101, 80–824 Sopot

E-mail autora: bankowosc@wzr.ug.edu.pl

Streszczenie: W artykule przedstawiono istotę behawioralnych uwarunkowań decyzji inwestycyjnych, zaproponowano wyodrębnienie behawioralnych zachowań inwestorów i behawioralnych zachowań rynków, a także wskazano potrzebę uwzględnienia wskaźników giełdowych mających cechy behawioralne.

Author: Professor Ostrowska Elżbieta

Title: Behavioral approach to financial investment

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2014, vol.: XVII, number: 4 (65), pages:

Keywords: behavioral finance, market efficiency, behaviors of investors and markets, stock market indices

Discipline: FINANCE

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Elżbieta Ostrowska, Uniwersytet Gdanski, Wydzial Zarzadzania, Katedra Bankowosci, ul. Armii Krajowej 101, 80–824 Sopot, Poland

E-mail: bankowosc@wzr.ug.edu.pl

Abstract: The article presents the essence of behavioural determinants of investment decisions. The Author proposed to extract behavioural actions of investors and market behavioural actions, and also pointed out the need to take into account stock market indices with behavioural traits.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00