Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Panama jako stymulator globalizacji - Eugeniusz Gostomski, Tomasz Michałowski Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Panama jako stymulator globalizacji - Eugeniusz Gostomski, Tomasz Michałowski

Tylko online

12,00 zł

18 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autorzy: prof. dr hab. Eugeniusz Gostomski, dr Tomasz Michałowski

Tytuł: Panama jako stymulator globalizacji

Słowa kluczowe: Panama, globalizacja

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Eugeniusz Gostomski, Tomasz Michałowski, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Instytut Handlu Zagranicznego, ul. Armii Krajowej 119/121, 81–824 Sopot

E-mail autora: Eugeniusz Gostomski – egostomski@wp.pl

Tomasz Michałowski – t.michalowski@ug.edu.pl

Streszczenie: Panama zajmuje wyjątkowe miejsce w zglobalizowanej gospodarce światowej. Dzięki korzystnemu położeniu geograficznemu i Kanałowi Panamskiemu kraj ten stał się ważną siłą napędową globalizacji. W kilku ostatnich dekadach doszły dwa dodatkowe czynniki stymulujące globalizację: zlokalizowane w stolicy Panamy centrum finansowe i druga pod względem wielkości obrotów na świecie strefa wolnocłowa w Colon. Do postępu globalizacji na świecie Panama przyczynia się także jako kraj taniej bandery. Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule są najważniejsze elementy gospodarki Panamy, które jednocześnie są filarami globalizacji. Na gospodarkę i społeczeństwo panamskie spojrzano także jako na beneficjentów postępujących na świecie procesów globalizacyjnych.

Authors: Professor Gostomski Eugeniusz; Michałowski Tomasz, PhD

Title: Panama as a stimulator of globalization

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2014, vol.: XVII, number: 4 (65), pages: 109-116

Keywords: Panama, globalization

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Eugeniusz Gostomski, Tomasz Michałowski, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Instytut Handlu Zagranicznego, ul. Armii Krajowej 119/121, 81–824 Sopot, Poland

E-mail: Eugeniusz Gostomski – egostomski@wp.pl

Tomasz Michałowski – t.michalowski@ug.edu.pl

Abstract: Panama occupies a unique place in the globalized world economy. Due to its favorable geographical position and the Panama Canal, this country has become an important driving force of globalization. In the past few decades, two additional factors contributing to globalization have arisen: the emergence of the financial center in the capital of Panama and the development of the Colon free trade zone. Moreover, Panama contributes to the progress of globalization as a country of a flag of convenience. In this article, the Authors focus on the most important elements of the Panama's economy, which are also the pillars of globalization. At the same time, the Panamanian economy and society are perceived as beneficiaries of the globalization processes.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00