Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Rozwój instytucji zamówień publicznych - Mariusz Zaborowski Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Rozwój instytucji zamówień publicznych - Mariusz Zaborowski

Tylko online

12,00 zł

18 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Mariusz Zaborowski

Tytuł: Rozwój instytucji zamówień publicznych

Słowa kluczowe: państwo, zamówienia publiczne, oferta, przetarg, środki publiczne

Dyscyplina: EKONOMIA, PRAWO

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Mariusz Zaborowski, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego, ul. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk

E-mail autora: mza@zie.pg.gda.pl

Streszczenie: Artykuł porusza tematykę kształtowania się zamówień publicznych, które w istotny sposób zbiegają się z powstawaniem i organizacją pierwszych państw i – w konsekwencji – z ponoszonymi przez nie wydatkami. W niniejszym opracowaniu autor zwrócił uwagę na kształtowanie się regulacji dotyczących wydatkowania środków publicznych na przestrzeni wieków od czasów starożytnych, aż do nam współczesnych.

Author: Zaborowski Mariusz

Title: Development of the institutions of public procurement Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2014, vol.: XVII, number: 4 (65), pages: 91–97

Keywords: public procurement, offer, public tender, public funds

Discipline: ECONOMICS, LAW

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Mariusz Zaborowski, Politechnika Gdanska Wydzial Zarzadzania i Ekonomii, Katedra Przedsiebiorczości i Prawa Gospodarczego, ul. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdansk, Poland

E-mail: mza@zie.pg.gda.pl

Abstract: The article discusses the subject of the development of public procurement, which substantially coincides with the formation and organization of the first countries and – as a consequence – the expenditure incurred by them. The Author drew attention to the development of the regulations on public spending over the centuries from ancient up to contemporary times.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00