Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Etyczny charakter środowiska pracy jako element etyki współczesnego biznesu ... - Leszek Michalczyk Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Etyczny charakter środowiska pracy jako element etyki współczesnego biznesu ... - Leszek Michalczyk

Tylko online

12,00 zł

18 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Leszek Michalczyk 

Tytuł: Etyczny charakter środowiska pracy jako element etyki współczesnego biznesu. Część I: filozoficzno-ekonomiczna humanizacja czynników pracy 

Słowa kluczowe: zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologia pracy, humanizacja pracy 

Dyscyplina: ZARZĄDZANIE, FILOZOFIA 

Typ dokumentu: ARTYKUŁ 

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Leszek Michalczyk, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Ekonomii, ul. Łojasiewicza 4, 30–348 Kraków 

E-mail autora: sanantoniospurs1@wp.pl 

Streszczenie: W artykule przedstawiono zarys problemu jakim we współczesnej gospodarce, zwłaszcza w zarządzaniu przedsiębiorstwem, jest wdrażanie koncepcji humanizowania warunków   pracy. Warunki te są jednym z kluczowych elementów, mogących mieć zastosowanie w motywowaniu obecnych pracowników, ale również mogą być wykorzystywane w tworzeniu korzystnych dla PR przedsiębiorstwa uwarunkowań zgodnych z istotą employer branding. W części pierwszej artykułu odniesiono się do filozofii koncepcji humanizacji pracy, zwracając uwagę na jej genealogię i powiązanie z koncepcjami zarządzania przedsiębiorstwem. 

Author: Michalczyk Leszek, PhD

Title: Ethical nature of the working environment as a partof the modern business ethics. Part 1: philosophical andeconomic humanization of work factors

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year:2014, vol.: XVII, number: 4 (65), pages: 7–25

Keywords: business management, human resourcemanagement, psychology of work, humanization of work

Discipline: MANAGEMENT, PHILOSOPHY

Language: POLISHDocument type: ARTICLE

Publication order reference (First author's officeaddress): Leszek Michalczyk, Uniwersytet Jagiellonski,Instytut Ekonomii, ul. Lojasiewicza 4, 30–348 Krakow,Poland

E-mail: sanantoniospurs1@wp.pl

Abstract: The article presents an outline of the problem inthe modern economy, especially in business management,that is the implementation of the concept of humanizingworking conditions. These conditions are one of the keyelements that can be applied to motivate presentemployees, but also to be used in creating favourableconditions for a company PR in line with the essence ofemployer branding. In the first part of the article, referenceis made to the philosophy of the concept of humanizationof work, its genealogy, and linking it with the concepts ofbusiness management.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00