Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Problematyka klasyfikacji postanowień umowy spółki ... - Piotr Nazaruk Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Problematyka klasyfikacji postanowień umowy spółki ... - Piotr Nazaruk

Tylko online

12,00 zł

18 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Piotr Nazaruk

Tytuł: Problematyka klasyfikacji postanowień umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w oparciu o kryterium charakteru prawnego

Słowa kluczowe: umowa, statut, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, klauzula umowa, wykładania prawa, osoba prawna

Dyscyplina: PRAWO

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Piotr Nazaruk, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Instytut Prawa i Dyplomacji w Gdyni, ul. Śląska 35/37, 81–310 Gdynia

E-mail autora: piotr.nazaruk@wp.pl

Streszczenie: Celem artykułu jest przeprowadzenie kompleksowej klasyfikacji postanowień umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w oparciu o kryterium charakteru prawnego. Ponadto, określono szczegółowe zasady kształtowania treści postanowień umowy z o.o. oraz metody wykładni aktu założycielskiego osoby prawnej. Artykuł zawiera szczegółową charakterystykę postanowień umowy polskiej spółki z o.o., szczególną uwagę poświęcono postanowieniom: obligatoryjnym, fakultatywnym, korporacyjnym, obligacyjnym, mieszanym, oraz esentialia negotti, naturalia negotii, accidentalia negotii. Analiza prawa polskiego została uzupełniona o uwagi porównawcze na tle prawa niemieckiego i systemów prawnych common law.

Author: Nazaruk Piotr, PhD

Title: Issues relating to the classification of provisions of articles of association of a limited liability company on the basis of the legal nature criterion

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2014, vol.: XVII, number: 4 (65), pages: 127–135

Keywords: articles of association, limited liability company, provision, interpretation of the law, legal entity

Discipline: LAW

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Piotr Nazaruk, Wyzsza Szkola Bankowa w Gdansku, Instytut Prawa i Dyplomacji w Gdyni, ul. Slaska 35/37, 81–310 Gdynia, Poland

E-mail: piotr.nazaruk@wp.pl

Abstract: The aim of this article is to depict the detailed classification of provisions of articles of association of a limited liability company on the basis of the legal nature criterion. What is more, it points out rules concerning modification of content of provisions of articles of association of a limited liability company and methods of interpretation of articles of association of a legal entity. The article also includes the comprehensive analysis of provisions of the Polish limited liability company, indicating in particular mandatory, non-mandatory, company, obligation and mixed provisions, and esentialia negotti, naturalia negotii, as well as accidentalia negotii. The analysis of the Polish law was supplemented by comparative notes relating to the German law and legal systems, which are based on common law.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00