Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Kapitał relacyjny a inwestycje w małych i średnich firmach - Marek Szczepaniec, Tomasz Czuba, Tomasz Jurkiewicz Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Kapitał relacyjny a inwestycje w małych i średnich firmach - Marek Szczepaniec, Tomasz Czuba, Tomasz Jurkiewicz

Tylko online

12,00 zł

18 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autorzy: prof. dr hab. Marek Szczepaniec, dr Tomasz Czuba, dr Tomasz Jurkiewicz

Tytuł: Kapitał relacyjny a inwestycje w małych i średnich firmach

Słowa kluczowe: kapitał relacyjny, inwestycje, małe i średnie przedsiębiorstwa

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Marek Szczepaniec, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Makroekonomii, ul. Armii Krajowej 119/121, 81–824 Sopot

Tomasz Czuba, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Instytut Handlu Zagranicznego, Zakład Marketingu, ul. Armii Krajowej 119/121, 81–824 Sopot

Tomasz Jurkiewicz, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki, ul. Armii Krajowej 101, 81–824 Sopot

E-mail autorów: Marek Szczepaniec – inforest@post.pl

Tomasz Czuba – tomasz.czuba@qualifact.pl

Tomasz Jurkiewicz – tomasz@jurkiewicz.pl

Streszczenie: Celem publikacji jest przedstawienie zależności między kapitałem relacyjnym przedsiębiorstw, rozumianym jako sieć ich powiązań z otoczeniem gospodarczym, a podejmowanymi przez nie inwestycjami. Wyniki badań przeprowadzonych w Polsce na próbie n=1346 małych i średnich przedsiębiorstw pokazują, że zarówno liczba, jak i jakość relacji z otoczeniem gospodarczym ma dodatni wpływ na inwestycje podejmowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

Authors: Professor Szczepaniec Marek; Czuba Tomasz, PhD; Jurkiewicz Tomasz, PhD

Title: Relational Capital and investments in small and medium-sized companies

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2014, vol.: XVII, number: 4 (65), pages: 64–77

Keywords: Relational Capital, investment, small and medium-sized companies

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Marek Szczepaniec, Uniwersytet Gdanski, Wydzial Ekonomiczny, Katedra Makroekonomii, ul. Armii Krajowej 119/121, 81–824 Sopot, Poland

Tomasz Czuba, Uniwersytet Gdanski, Wydzial Ekonomiczny, Instytut Handlu Zagranicznego, Zakład Marketingu, ul. Armii Krajowej 119/121, 81–824 Sopot, Poland

Tomasz Jurkiewicz, Uniwersytet Gdanski, Wydzial Zarzadzania, Katedra Statystyki, ul. Armii Krajowej 101, 81–824 Sopot, Poland

E-mail: Marek Szczepaniec – inforest@post.pl

Tomasz Czuba – tomasz.czuba@qualifact.pl

Tomasz Jurkiewicz – tomasz@jurkiewicz.pl

Abstract: The aim of this article is to present the relationship between relational capital of enterprises, understood as a network of connections with the business environment, and investments undertaken by them. Results of studies conducted in Poland on a sample of n=1,346 small and medium-sized enterprises show that both the number and quality of the relationships with the economic environment has a positive impact on the investments undertaken by small and medium-sized enterprises.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00