Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Tajemnica prawnie chroniona w działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych ... - Piotr Pałka Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Tajemnica prawnie chroniona w działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych ... - Piotr Pałka

Tylko online

12,00 zł

18 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Piotr Pałka

Tytuł: Tajemnica prawnie chroniona w działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo- -kredytowych (aspekty praktyczne w zarysie)

Słowa kluczowe: tajemnica, skok, ochrona, działalność

Dyscyplina: PRAWO

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Piotr Pałka, Spółdzielczy Instytut Naukowy, ul. Władysława IV 22, 81–743 Sopot

E-mail autora: piotr_palka@vp.pl

Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest wyjaśnienie pojęcia tajemnicy prawnie chronionej w działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo- kredytowych oraz wskazanie praktycznych aspektów tej instytucji. Pod pojęciem tajemnicy prawnie chronionej w działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych należy, zdaniem autora, rozumieć przede wszystkim następujące rodzaje informacji: 1) tajemnicę zawodową, 2) informację prawnie chronioną związaną z wykonywaniem działalności przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, 3) tajemnicę spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych sensu sctricto, 4) informację prawnie chronioną związaną z ochroną danych osobowych przetwarzanych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo- kredytowe, oraz 5) informację prawnie chronioną wynikającą z zawartych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe umów, a niewynikającą wprost z ustawy. Uchwalenie ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych ujawniło wiele nowych problemów prawnych. Jednym z takich problemów jest właśnie wyjaśnienie, czym jest tajemnica prawnie chroniona w działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo- kredytowych oraz jaki jest jej zakres.

Author: Pałka Piotr, PhD student

Title: Legally protected secrecy in the activities of credit unions / practical aspects in outline

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2014, vol.: XVII, number: 4 (65), pages: 136–141

Keywords: secrecy, credit union, protection, activity

Discipline: LAW

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Piotr Pałka, Spoldzielczy Instytut Naukowy, ul. Wladysława IV 22, 81–743 Sopot, Poland E-mail: piotr_palka@vp.pl

Abstract: The purpose of this article is to clarify the concept of legally protected secrecy in the activities of credit unions and an indication of the practical aspects of the institution. The concept of legally protected secrecy in the activities of the credit unions should be – according to the Author – understood primarily as the following types of information: 1) the obligation of professional secrecy, 2) legally protected information related to the business performance of credit unions, 3) secrecy of credit unions sensu sctricto, 4) information protected by law related to the protection of personal data processed by credit unions, and 5) information protected by law resulting from the agreements concluded by the credit union and not resulting directly from the Act. The enactment of the Act of 5 November 2009. on credit unions revealed many new legal problems. One of these problems is the explanation of what the legally protected secrecy in the activities of credit unions is, and what is its scope.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00