Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Bariery rozwoju spółek przedsiębiorczości akademickiej - Ewa Grzegorzewska-Mischka, Kamil Brodnicki Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Bariery rozwoju spółek przedsiębiorczości akademickiej - Ewa Grzegorzewska-Mischka, Kamil Brodnicki

Tylko online

12,00 zł

18 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autorzy: prof. dr hab. Ewa Grzegorzewska- Mischka, Kamil Brodnicki

Tytuł: Bariery rozwoju spółek przedsiębiorczości akademickiej

Słowa kluczowe: przedsiębiorczość akademicka, komercjalizacja wiedzy, bariery rozwoju, spin-off

Dyscyplina: ZARZĄDZANIE

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Ewa Grzegorzewska-Mischka, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego, ul. Narutowicza 11, 80–233 Gdańsk

E-mail autora: Ewa Grzegorzewska-Mischka – ewa.grzegorzewska@zie.pg.gda.pl

Kamil Brodnicki – kamilbrodnicki.zie@gmail.com

Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono zagadnienie przedsiębiorczości akademickiej. Autorzy wyodrębnili i sklasyfikowali kluczowe bariery hamujące rozwój komercjalizacji wiedzy i technologii do świata biznesu, a także ograniczające rozwój przedsiębiorczości akademickiej. Zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych przez Deloitte Business Consulting SA w zakresie ograniczeń wpływających na transfer technologii.

Authors: Professor Grzegorzewska-Mischka Ewa; Brodnicki Kamil, PhD student

Title: Barriers to the development of academic entrepreneurship companies

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2014, vol.: XVII, number: 4 (65), pages: 78–85

Keywords: academic entrepreneurship, commercialization of knowledge, barriers to development, spin-off

Discipline: MANAGEMENT

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Ewa Grzegorzewska-Mischka, Politechnika Gdanska, Wydzial Zarzadzania i Ekonomii, Katedra Przedsiebiorczości i Prawa Gospodarczego, ul. Narutowicza 11, 80–233 Gdansk, Poland

E-mail: Ewa Grzegorzewska-Mischka – ewa.grzegorzewska@zie.pg.gda.pl

Kamil Brodnicki – kamilbrodnicki.zie@gmail.com

Abstract: The article presents the problem of academic entrepreneurship. The Authors have identified and classified the key barriers to the development of commercialization of knowledge and technology to the business world, as well as those restricting the development of academic entrepreneurship. The results of a study conducted by Deloitte Business Consulting SA in terms of restrictions affecting the transfer of technology were presented.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00