Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] O potrzebie uregulowania sytuacji prawnej posiadaczy przedwojennych obligacji skarbowych - Tomasz Snarski, Marta Flis Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] O potrzebie uregulowania sytuacji prawnej posiadaczy przedwojennych obligacji skarbowych - Tomasz Snarski, Marta Flis

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Tomasz Snarski, Marta Flis

Tytuł: O POTRZEBIE UREGULOWANIA SYTUACJI PRAWNEJ POSIADACZY PRZEDWOJENNYCH OBLIGACJI SKARBOWYCH

Słowa kluczowe: przedwojenne obligacje skarbowe, sprawiedliwość transformacyjna, transformacja ustrojowa

Dyscyplina: PRAWO

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Tomasz Snarski, Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, ul. Jana Bażyńskiego 6, 80–952 Gdańsk

E-mail autora: Tomasz Snarski: tsnarski@wp.pl

Streszczenie: Artykuł porusza jeden z istotnych problemów polskiej transformacji, polegający na kierowaniu wobec III RP roszczeń cywilnoprawnych przez posiadaczy przedwojennych obligacji skarbowych. Pojawia się zasadnicze pytanie, na ile obecne Państwo Polskie jest spadkobiercą prawnym dziedzictwa II RP oraz Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej? Niezmiernie istotne jest też zachowanie (działanie albo zaniechanie) organów państwa w tym zakresie, uwzględniając zwłaszcza standardy demokratycznego państwa prawa. Autorzy podnoszą konieczność kompleksowej regulacji ustawodawczej w sprawach związanych z cywilnoprawnym rozliczeniem przeszłości.

Authors: Snarski Tomasz, PhD student, Flis Marta

Title: ABOUT THE NEED TO REGULATE THE LEGAL POSITION OF PRE-WAR TREASURY BONDS’ HOLDERS (O potrzebie uregulowania sytuacji prawnej posiadaczy przedwojennych obligacji skarbowych)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond)

year: 2010 , vol:.13, number: 3(48), pages:

Keywords: pre-war treasury bonds, transformational equity, systemic transformation

Discipline: LAW

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Tomasz Snarski, Uniwersytet Gdanski, Wydzial Prawa i Administracji, ul. Jana Bazynskiego 6, 80 - 952 Gdansk, Poland

E-mail: tsnarski@wp.pl

Abstract: The article discusses one of the important problems of the Polish transformation, which consists in civil claims directed against the Third Republic by the holders of pre-war treasury bonds. Therefore fundamental question arises, whether the current Polish state is the inheritor of the legal heritage of the Second Republic and the Polish People’s Republic. The behaviour (action or inaction) of state bodies in this area is also extremely important, particularly in regard to the standards of a democratic state of law.

The authors emphasise the need for comprehensive regulatory legislation in civil law matters related to the settlement of the past.


Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00