Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a czynniki kulturowe - Małgorzata Rozkwitalska Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a czynniki kulturowe - Małgorzata Rozkwitalska

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Małgorzata Rozkwitalska

Tytuł: BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE A CZYNNIKI KULTUROWE

Słowa kluczowe: bezpośrednie inwestycje zagraniczne, teorie biznesu międzynarodowego, determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych, czynniki kulturowe

Dyscyplina: EKONOMIA, BIZNES MIĘDZYNARODOWY

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Małgorzata RozkwitalskaPolitechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Zarządzania, ul. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk

E-mail autoramro@zie.pg.gda.pl

Streszczenie: Celem artykułu jest analiza teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) pod kątem stopnia, w jakim uwzględniają czynniki kulturowe w wyjaśnieniu tej formy internacjonalizacji. Na początku zdefiniowane zostało pojecie BIZ. Następnie przeprowadzono przegląd teorii BIZ. Zwrócono uwagę, iż uwarunkowania kulturowe najpełniej analizowane są w zmodyfikowanej koncepcji produkcji międzynarodowej oraz w tzw. modelu uppsalskim. Pozostałe teorie BIZ albo w ogóle, albo jedynie pośrednio, pozwalają na odwołanie się do czynników kulturowych w wyjaśnieniu zjawiska BIZ.

Authors: Rozkwitalska Małgorzata, PhD

Title: FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND CULTURAL FACTORS (Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a czynniki kulturowe)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond)

year: 2010 , vol:.13, number: 3(48), pages:

Keywords: foreign direct investment, International Business theories, determinants of foreign direct investment, cultural factors

Discipline: ECONOMICS, INTERNATIONAL BUSINESS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Małgorzata RozkwitalskaPolitechnika Gdanska, Wydział Zarzadzania i Ekonomii, Katedra Zarzadzania, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk, Poland

E-mail: mro@zie.pg.gda.pl

Abstract: The aim of this article is the analysis of Foreign Direct Investment (FDI) theories, whether they include cultural factors as an explanation of this internationalization form. At the beginning FDI is defined, than the author overviews FDI theories. It was emphasized that the best analysis of cultural conditions is in the extended version of the international production concept and Uppsala model. Other theories ignore or only indirectly enable to incorporate cultural factors in order to explain FDI phenomena.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00