Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Zrównoważony rozwój w kontekście filozofii odpowiedzialności XX wieku - Paweł Brzustewicz Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Zrównoważony rozwój w kontekście filozofii odpowiedzialności XX wieku - Paweł Brzustewicz

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Paweł Brzustewicz

Tytuł: ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W KONTEKŚCIE FILOZOFII ODPOWIEDZIALNOŚCI XX WIEKU

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, filozofia odpowiedzialności, etyka odpowiedzialności, wartości

Dyscyplina: FILOZOFIA, EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Paweł Brzustewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Marketingu, Handlu i Logistyki, ul. Gagarina 13, 87–100 Toruń

E-mail autorapawelbrzustewicz@op.pl

Streszczenie: Celem artykułu jest ukazanie tych idei i wątków obecnych w filozofii odpowiedzialności XX wieku (na przykładzie G. Pichta, H. Jonasa oraz D. Birnbachera), które nie tylko leżą u podstaw koncepcji zrównoważonego rozwoju, ale przede wszystkim sprzyjają rozumieniu jej jako ciągłego procesu budowania interdyscyplinarnych propozycji w tym zakresie.

Powstanie oraz realizacja idei zrównoważonego rozwoju nie byłyby możliwe bez etyki odpowiedzialności, która pozwala w większym stopniu, niż inne systemy etyczne, rozważać globalne warunki życia ludzkiego obecnie oraz w odległej przyszłości. Etyka odpowiedzialności, obejmująca swym zasięgiem również środowisko naturalne, przeciwstawia się wąsko pojmowanemu wzrostowi gospodarczemu. Zwraca zatem uwagę na coś więcej niż tylko interes człowieka.

Authors: Brzustewicz Paweł (PhD student)

Title: SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF RESPONSIBILITY PHILOSOPHY OF THE 20th CENTURY (Zrównoważony rozwój w kontekście filozofii odpowiedzialności XX wieku)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond)

year: 2010 , vol:13, number: 3(48), pages:

Keywords: sustainable development, responsibility philosophy, responsibility ethics, values

Discipline: PHILOSOPHY, ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Paweł Brzustewicz, Uniwersytet Mikolaja Kopernika, Wydzial Nauk Ekonomicznych i Zarzadzania, Katedra Marketingu, Handlu i Logistyki, ul. Gagarina 13, 87-100 Torun, Poland

E-mail: pawelbrzustewicz@op.pl

Abstract: The aim of this article is to show the ideas and threads present in the responsibility philosophy of the 20th century (exemplified with G. Picht, H. Jonas and D. Birnbacher), which are not only fundamental for the balanced development’s concept, but- most of all- they are favourable to understanding it as a constant process of building interdisciplinary proposals in this scope.

Origin and realization of the sustainable development idea would not be possible without responsibility ethics, which enables- to a higher degree than other ethical systems- to discuss global conditions of human life, currently and in distant future. Responsibility ethics, that also includes the natural environment, opposes the narrowly understood economic growth. Therefore, it draws attention to something more than just the man’s interest.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00