Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Ekonometryczna analiza depozytów i kredytów gospodarstw domowych w Polsce w latach 2000–2009 - Krzysztof Świetlik Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Ekonometryczna analiza depozytów i kredytów gospodarstw domowych w Polsce w latach 2000–2009 - Krzysztof Świetlik

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Krzysztof M. Świetlik

Tytuł: EKONOMETRYCZNA ANALIZA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE W LATACH 2000–2009

Słowa kluczowe: oszczędności, kredyty, gospodarstwa domowe, model ekonometryczny

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Krzysztof Świetlik, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Nauk Ekonomicznych, ul. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk

E-mail autoraksw@zie.pg.gda.pl

Streszczenie: W artykule przedstawiono zmiany, jakie zachodziły w latach 2000–2009 w rejestrowanych przez NBP oszczędnościach i kredytach gospodarstw domowych w Polsce. Szczególny nacisk położono na zmiany, jakie obserwowano w okresie boomu na rynku mieszkaniowym w latach 2006–2008 oraz na efekty w okresie kryzysu finansowego lat 2008–2009. Zasadniczym celem analizy była konstrukcja modeli ekonometrycznych przedstawiających wpływ wybranych czynników makroekonomicznych na decyzje o oszczędzaniu i zadłużaniu się polskich gospodarstw domowych. W tym celu przeprowadzono analizę statystyczną wybranych determinant, oszacowano i zweryfikowano jednorównaniowe modele ekonometryczne dla zasobów depozytów i kredytów w ujęciu miesięcznym. Modele okazały się poprawne numerycznie i statystycznie oraz wykazały istotny wpływ wybranych determinant na badane zjawiska.

Authors: Świetlik  Krzysztof  M., PhD

Title: ECONOMETRIC ANALYSIS OF POLISH HOUSEHOLDS’ DEPOSITS AND CREDITS IN THE YEARS 2000-2009 (Ekonometryczna analiza depozytów i kredytów gospodarstw domowych w Polsce w latach 2000-2009)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2010 , vol:.13, number: 3(48), pages:

Keywords: savings, loans, credits, households, econometric model

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Krzysztof Swietlik, Politechnika Gdanska, Wydzial Zarzadzania i Ekonomii, Katedra Nauk Ekonomicznych, ul.G.Narutowicza 11/12, Gdańsk, Poland

E-mail: ksw@zie.pg.gda.pl

Abstract: The article presents changes which occurred in the years 2000-2009 in savings and credits of Polish households registered by Polish National Bank. Particular emphasis is put on changes observed in time of real estates market boom in the years 2006-2008, and on effects of crisis in the years 2008-2009. The main aim of analysis was construction of econometric models describing influence of chosen macroeconomic factors on households’ decisions of savings and taking credits in Poland. Therefore statistical analysis of chosen determinants was carried out and single-equation models of deposits and credits were estimated and verified for monthly data. Each model turned out to be numerically and statistically proper and each shows essential impact of taken determinants on analysed phenomena.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00