Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Zasada pierwszeństwa (prymatu) woli fundatora w prawie fundacyjnym - Paweł Janik Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Zasada pierwszeństwa (prymatu) woli fundatora w prawie fundacyjnym - Paweł Janik

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Paweł Janik

Tytuł: ZASADA PIERWSZEŃSTWA (PRYMATU) WOLI FUNDATORA W PRAWIE FUNDACYJNYM

Słowa kluczowe: fundacja, fundator, wola fundatora, oświadczenie woli, akt fundacyjny, akt erekcyjny, przekształcenie fundacji, likwidacja fundacji, zniesienie fundacji, osoba prawna

Dyscyplina: PRAWO

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Paweł Janik, Kancelaria Prezydenta RP, ul. Wiejska 10, 00–902 Warszawa

E-mail autorap.janik@orange.pl

Streszczenie: Zasada pierwszeństwa woli fundatora nie została wyrażona bezpośrednio w żadnym artykule ustawy o fundacjach z 1984 roku. Jej obowiązywanie jest przedmiotem wzmianek w doktrynie i wynika z orzeczeń sądowych. Można ją wyinterpretować z brzmienia wielu przepisów ustawy o fundacjach. Obowiązuje ona na każdym etapie funkcjonowania fundacji – przy ustanawianiu, w bieżącym działaniu i przy likwidacji. Fundator ma prawo kształtowania treści aktu fundacyjnego i statutu fundacji. Organy niezależnej po rejestracji fundacji winny respektować wolę fundatora zawartą w tych dokumentach. Wszystkie zmiany regulacji wewnętrznych muszą być zgodne z wolą fundatora. Organ nadzoru jest zobowiązany do kontroli zgodności działania zarządu fundacji ze statutem ustanowionym przez fundatora.

Authors: Janik Paweł, PhD student

Title: THE PRINCIPLE OF PRIORITY OF THE FOUNDER’S WILL IN FOUNDATION LAW  (Zasada pierwszeństwa (prymatu) woli fundatora w prawie fundacyjnym)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2010 , vol:.13, number: 3(48), pages:

Keywords: foundation, founder, founder's will, declaration of intent, the act of foundation, the act of erection, conversion of foundation, liquidation of foundation, abolition of foundation, legal person

Discipline: LAW

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Paweł Janik, Kancelaria Prezydenta RP, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Poland

E-mail: p.janik@orange.pl

Abstract: The principle of priority of the founder’s will in foundation law is not directly expressed in any article of the Foundation Act from 1984. Its validity is mentioned in the legal doctrine and judicial verdicts. It can be interpreted from several articles of the Foundation Act. It applies at every stage of the foundation running - at its setting up, in current operations and while the liquidation. The founder is in the right to create the content of the foundation act and the statutes of the foundation. Members of decision-making bodies of the foundation, which is independent after the registration, should still respect the will of the founder contained in the foundation act and in the statutes. Any amendment of the internal bylaws must be consistent with the will of the founder. The supervision authority has the duty to ensure that the executive board of the foundation acts in accordance with the foundation’s statutes, which was set up by the founder.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00