Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Jednostronna euroizacja – sposób na uzyskanie stabilnej waluty, na przykładzie Kosowa i Czarnogóry - Katarzyna Kubiszewska Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Jednostronna euroizacja – sposób na uzyskanie stabilnej waluty, na przykładzie Kosowa i Czarnogóry - Katarzyna Kubiszewska

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Katarzyna Kubiszewska

Tytuł: JEDNOSTRONNA EUROIZACJA – SPOSÓB NA UZYSKANIE STABILNEJ WALUTY, NA PRZYKŁADZIE KOSOWA I CZARNOGÓRY

Słowa kluczowe: euroizacja, dolaryzacja, Kosowo, Czarnogóra

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Katarzyna Kubiszewska, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii PG, Katedra Finansów, ul. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk

E-mail autorakatarzyna.kubiszewska@zie.pg.gda.pl

Streszczenie: Jednostronna euroizacja nie budzi sprzecznych emocji, gdyż proces ten jest możliwy tylko w przypadku krajów spełniających szczególne warunki, miedzy innymi powinna to być stosunkowo mała i otwarta gospodarka, przebyte doświadczenie hiperinflacji, stosunkowo niewysokie dochody z seniorażu, czyli renty menniczej, oraz odpowiednio wysokie rezerwy walutowe. Artykuł przedstawia pozytywne efekty wprowadzenia nowego środka płatniczego w drodze jednostronnej euroizacji i ich oddziaływanie na sytuację gospodarczą w tych krajach, niebędących członkami Unii Gospodarczo-Monetarnej, na przykładzie Kosowa i Czarnogóry.

Authors: Kubiszewska Katarzyna, PhD

Title: UNILATERAL EUROISATION AS WAY TO ACHIEVE STABLE CURRENCY, BASED ON EXAMPLES OF KOSOVO AND MONTENEGRO (Jednostronna euroizacja – sposób na uzyskanie stabilnej waluty, na przykładzie Kosowa i Czarnogóry)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2010 , vol:.13, number: 3(48), pages:

Keywords: unilateral euroisation, Kosovo, Montenegro

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Katarzyna Kubiszewska, Politechnika Gdanska, Wydzial Zarzadzania i Ekonomii, Katedra Finansow, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk, Poland

E-mail: katarzyna.kubiszewska@zie.pg.gda.pl

Abstract: Introducing common currency has got as many opponents as advocates. However, introducing common currency with unilateral euroisation is not discussed so much, because this procedure can be successful only in the specific environment – the economy must be relatively small but open, it should have experienced hyperinflation and obtain relatively low seniorage income and has high foreign reserves. The article is aimed at presenting positive effects of unilateral euroisation and their influence on the economies in countries which are not members of European Union – Kosovo and Montenegro.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00