Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Badanie stabilności ocen parametrów ekonometrycznych modeli popytu konsumpcyjnego - Anita Fajczak-Kowalska, Jan Więcek Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Badanie stabilności ocen parametrów ekonometrycznych modeli popytu konsumpcyjnego - Anita Fajczak-Kowalska, Jan Więcek

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Anita Fajczak-Kowalska, prof. dr hab. Jan B. Więcek

Tytuł: BADANIE STABILNOŚCI OCEN PARAMETRÓW EKONOMETRYCZNYCH MODELI POPYTU KONSUMPCYJNEGO

Słowa kluczowe: stabilność ocen parametrów

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Anita Fajczak-Kowalska, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Ekonomik Stosowanych i Informatyki, Zakład Logistyki, ul. Rewolucji 1941 r. nr 41, 90–214 Łódź (pokój A219)

E-mail autora: Anita Fajczak-Kowalska: logistykaeksoc@uni.lodz.pl

Streszczenie: W niniejszym artykule zaprezentowano informacje dotyczące możliwości zbadania stabilności ocen parametrów ekonometrycznych modeli popytu konsumpcyjnego. Wskazano źródła informujące o metodach badania stabilności ocen modeli ekonometrycznych w przypadku posługiwania się danymi statystycznymi mającymi postać szeregów czasowych. Przeprowadzono obliczenia i dokonano analizy zmian zachodzących w dochodach i wydatkach gospodarstw domowych należących do różnych grup społeczno-ekonomicznych w latach 1993–2008.

Authors: Fajcza-Kowalska Anita, PhD, Professor Więcek Jan B.

Title: EVALUATION OF STABILITY PARAMETERS OF CONSUMER DEMAND’S ECONOMETRIC MODELS (Badanie stabilności ocen parametrów ekonometrycznych modeli popytu konsumpcyjnego)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2010 , vol:.13, number: 3(48), pages:

Keywords: stability of economic model parameters

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Anita Fajczak-Kowalska, Uniwersytet Lodzki, Wydzial Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Ekonomik Stosowanych i Informatyki, Zaklad Logistyki, ul. Rewolucji 1941 r nr 41, 90-214 Lodz, Poland

E-mail: Anita Fajczak-Kowalska - logistykaeksoc@uni.lodz.pl

Abstract: This article presents information about the opportunity to examine the stability of the evaluations of the parameters of consumer demand’s econometric models. The authors indicated the source providing information on methods of investigating the stability evaluation of econometric models for the use of statistical data having a form of time series. The calculations and the analysis of changes in income and expenditure of households belonging to different socio-economic groups include the years 1993-2008.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00