Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Wypłata dywidendy a wartość przedsiębiorstwa - Leszek Czerwonka Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Wypłata dywidendy a wartość przedsiębiorstwa - Leszek Czerwonka

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Leszek Czerwonka

Tytuł: WYPŁATA DYWIDENDY A WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

Słowa kluczowe: modele rynku, oligopol, model Cournota, równowaga Cournota

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora: Leszek Czerwonka, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Mikroekonomii, ul. Armii Krajowej 119/121, 81–824 Sopot

E-mail autora: leszczer@panda.bg.univ.gda.pl

Streszczenie: Korzyść z posiadania akcji przejawia się w postaci dywidendy oraz zysku kapitałowego, wynikającego ze wzrostu cen akcji. Celem tego artykułu jest przedstawienie modeli opisujących wpływ wypłaty dywidendy na wartość przedsiębiorstw oraz dyskusja dotycząca możliwości znalezienia wskaźników, których można użyć do zbadania wpływu dywidend na rentowność akcji. Podjęta została także próba zbadania zależności pomiędzy rentownością akcji a wskaźnikami spółek giełdowych, związanymi z dywidendami.

Autor: Czerwonka Leszek, PhD

Title: DIVIDEND AND ENTERPRISE VALUE (Wypłata dywidendy a wartość przedsiębiorstwa)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond)

year: 2010 , vol:13, number: 3(48), pages:

Keywords: market structure (D4), oligopoly (D43), Cournot Model, Cournot Equilibrium.

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Leszek Czerwonka, Uniwersytet Gdanski, Wydział Ekonomiczny, Katedra Mikroekonomii, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot, Poland

E-mail: leszczer@panda.bg.univ.gda.pl

Abstract: The advantage from possession shares is to obtain dividend and capital profit, which is result of share prices’ growth. The objective of this article is to present models describing the influence of dividends on enterprises’ values. There is also discussion on finding the coefficients, which can be used to analyze the connection between dividends and shares' returns. Proposed coefficients have been examined.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00