Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Rynek finansowy w Federacji Rosyjskiej – wybrane zagadnienia - Krystian Zawadzki, Marta Lewicka Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Rynek finansowy w Federacji Rosyjskiej – wybrane zagadnienia - Krystian Zawadzki, Marta Lewicka

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr inż. Krystian M. Zawadzki, Marta B. Lewicka

Tytuł: RYNEK FINANSOWY W FEDERACJI ROSYJSKIEJ – WYBRANE ZAGADNIENIA

Słowa kluczowe: rynek finansowy, instrumenty finansowe, waluty

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Krystian M. Zawadzki, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Finansów, ul. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk

E-mail autora: Krystian Zawadzki: kza@zie.pg.gda.pl

Streszczenie: Autorzy opracowania postawili sobie za cel analizę struktury oraz wybranych wielkości liczbowych rynku finansowego w Rosji. Wybór ten z jednej strony podyktowany był sąsiedztwem Rosji i stosunkowo niewielką wiedzą na temat rynku finansowego tego kraju, z drugiej olbrzymim potencjałem, jaki drzemie w tej sferze życia gospodarczego Federacji Rosyjskiej. W opracowaniu podjęto próbę scharakteryzowania tego rynku oraz określenia jego segmentacji. W dalszej części przybliżono genezę powstania rynku oraz główne etapy jego rozwoju. Na koniec przedstawiono wybrane dane liczbowe charakteryzujące ten rynek. Autorzy opierali się przy tym na dwóch segmentach, tj. rynku kapitałowym i walutowym. Wielkości te, poza funkcją informacyjną, umożliwiają ponadto porównanie tendencji występujących na rynku rosyjskim z tymi, które towarzyszą rynkowi w Polsce.

Authors: Zawadzki Krystian M., PhD, Lewicka Marta B.

Title: FINANCIAL MARKET IN RUSSIAN FEDERATION – SELECTED ISSUES (Rynek finansowy w Federacji Rosyjskiej – wybrane zagadnienia)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond)

year: 2010 , vol:.13, number: 3(48), pages:

Keywords: financial market, financial instruments, currencies

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Krystian M. Zawadzki, Politechnika Gdanska, Wydzial Zarzadzania i Ekonomii, Katedra Finansow, ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdansk

E-mail: Krystian Zawadzki -   kza@zie.pg.gda.pl

Abstract: The authors of the article are analyzing the structure and some of the figures of the financial market in Russia. The choice is dictated by the proximity of Russia, and relatively little knowledge of the financial market of this country, as well as by great potential which lies dormant in this sphere of Russian Federation economic life. The study attempts to characterize this market and to define its segmentation. The paper also describes the genesis of this market and the main stages of its development. At the end some figures, which characterize this market, were presented. The authors relied on the two segments: capital market and foreign exchange. These figures, beyond the role of information, allow comparison of trends in the Russian market with those that accompany market in Poland.


Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00