Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Marketingowa koncepcja, marketingowa orientacja czy rynkowa orientacja? ... - Iwona Escher Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Marketingowa koncepcja, marketingowa orientacja czy rynkowa orientacja? ... - Iwona Escher

Tylko online

12,00 zł

17 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Iwona Escher

Tytuł: MARKETINGOWA KONCEPCJA, MARKETINGOWA ORIENTACJA CZY RYNKOWA ORIENTACJA? O TYCH I INNYCH NIEPOROZUMIENIACH WOKÓŁ KLUCZOWYCH TERMINÓW MARKETINGOWYCH

Słowa kluczowe: marketing, marketingowa koncepcja, marketingowa i rynkowa orientacja, marketingowa i rynkowa reorientacja

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Iwona Escher, Katedra Marketingu, Handlu i Logistyki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń

E-mail autora: escher@umk.pl

Streszczenie: Występująca w literaturze i w praktyce różnorodność interpretacyjna podstawowych terminów marketingowych (takich jak marketing, marketingowa koncepcja, marketingowe zarządzanie, marketingowa i rynkowa orientacja) dowodzi, iż w obszarze ich definiowania środowisko badaczy marketingowych ma jeszcze sporo do zrobienia. Brak jednoznacznych rozstrzygnięć potęguje występowanie nieporozumień oraz utrudnia realizację badań prowadzonych przez różnych autorów i porównywanie uzyskanych przez nich wyników. Zaproponowane w artykule spojrzenie na kwestie definiowania rozważanych pojęć jest próbą syntezy i systematyzacji różnych ujęć dostępnych w literaturze przedmiotu.

Author: Escher Iwona, PhD

Title: MARKETING CONCEPT, MARKETING ORIENTATION OR MARKET ORIENTATION? ABOUT THESE AND OTHER MISUNDERSTANDINGS AROUND KEY MARKETING TERMS (Marketingowa koncepcja, marketingowa orientacja czy rynkowa orientacja? O tych i innych nieporozumieniach wokół kluczowych terminów marketingowych)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2009, vol:.14, number: 4(45), pages: 177–185

Keywords: marketing, marketing concept, marketing and market orientation, marketing and market reorientation

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Iwona Escher, Katedra Marketingu, Handlu i Logistyki Wydzialu Nauk Ekonomicznych i Zarzadzania Uniwersytetu Mikolaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 13, 87-100 Torun, Poland

E-mail: escher@umk.pl

Abstract: Considerable diversity of interpretation of fundamental marketing terms (such as marketing, marketing concept, marketing management, marketing and market orientation), which nowadays can be found in the marketing literature and in practice, shows that in the area of their definition the marketing theorists and investigators have yet much to do. A lack of precise, clear settlements in this area increases misunderstandings, and impedes the realization of research conducted by different investigators and makes it difficult to compare the results obtained by them. The proposal of defining mentioned terms which is offered in this article is the attempt of synthesis and systematization of different available interpretations in the marketing literature.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00