Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Cechy przedsiębiorcze pracowników małych przedsiębiorstw ... - Katarzyna Szelągowska-Rudzka Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Cechy przedsiębiorcze pracowników małych przedsiębiorstw ... - Katarzyna Szelągowska-Rudzka

Tylko online

12,00 zł

17 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Katarzyna I. Szelągowska-Rudzka

Tytuł: CECHY PRZEDSIĘBIORCZE PRACOWNIKÓW MAŁYCH PRZEDSIĘ- BIORSTW NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA ALFA

Słowa kluczowe: cechy przedsiębiorcze, małe i średnie przedsiębiorstwa

Dyscyplina: NAUKI O ZARZĄDZANIU

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Katarzyna Szelągowska-Rudzka, Katedra Ekonomii i Zarządzania, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Akademia Morska w Gdyni, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia

E-mail autora: mary@am.gdynia.pl

Streszczenie: W artykule wskazano, że cechami przedsiębiorczymi charakteryzują się zarówno właściciel, osoby pełniące obowiązki kierownika, jak i szeregowi pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie Alfa. Atrybuty przedsiębiorcze pracowników w większości pokrywają się z atrybutami właściciela, co przyczynia się do budowania wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Uzyskane wnioski stanowią dla autorki inspirację do wytyczenia kierunków dalszych badań i podstawę dla zaproszenia do dyskusji wszystkich osób zainteresowanych tą problematyką.

Author: Szelągowska-Rudzka Katarzyna I., PhD Title: ENTERPRENEURIAL FEATURES OF CHARAKTER OF SMALL SIZE ENTERPRISES' EMPLOYEES ON THE EXAMPLE OF ALFA ENTERPRISE (Cechy przedsiębiorcze pracowników małych przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa Alfa)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2009, vol:.14, number: 4(45), pages: 33–37

Keywords: entrepreneurial features of the character, small and medium size enterprises

Discipline: MANAGEMENT SCIENCES

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Katarzyna Szelagowska-Rudzka, Katedra Ekonomii i Zarzadzania, Wydzial Przedsiebiorczosci i Towaroznawstwa, Akademia Morska w Gdyni, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia, Poland

E-mail: mary@am.gdynia.pl

Abstract: It was indicated in the article, that entrepreneurial features characterize the owner, people on managerial positions, as well as regular workers employed in the Alfa enterprise. Employees' entrepreneurial attributes in most cases coincide with the attributes of the owner, which contributes to building the enterprise's market value. The obtained conclusions inspire Author to designate directions of future research and are a basis for an invitation to a discussion for all the people interested in the issue.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00