Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Rachunek wspólny w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej - Bartosz Bernecki Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Rachunek wspólny w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej - Bartosz Bernecki

Tylko online

12,00 zł

17 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Bartosz Bernecki (student)

Tytuł: RACHUNEK WSPÓLNY W SPÓŁ- DZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ

Słowa kluczowe: rachunek wspólny, skok

Dyscyplina: PRAWO

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

E-mail autora: bbernecki@gmail.com

Streszczenie: W artykule poruszone zostało zagadnienie możliwości prowadzenia rachunków wspólnych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo- kredytowe. Na samym początku rozważań Autor odpowiedział na pytanie czy spółdzielcze kasy oszczędnościowo kredytowe są uprawnione do prowadzenia rachunków wspólnych, a jeżeli tak to, na jakich zasadach. W dalszej części artykułu opisane zostały sposoby powstania, charakter prawny oraz rodzaje rachunków wspólnych. Na zakończenie Autor podjął rozważania na temat nowej kategorii rachunku wspólnego – rachunek wspólny z udziałem pełnomocnictwa.

Author: Bernecki Bartosz, student

Title: JOINT ACCOUNT IN THE CREDIT UNIONS (Rachunek wspólny w spółdzielczej kasie oszczędnościowo- -kredytowej)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2009, vol:.14, number: 4(45), pages: 85–90

Keywords: joint account, Credit Union

Discipline: LAW

Language: POLISH

Document type: ARTICLE E-mail: bbernecki@gmail.com

aAbstract: The article raised the issue of possibility of joint accounts' management by Savings and Credit Unions. At the beginning of deliberations the Author answered the question, whether Credit Unions are entitled to engage in joint accounts, and if so, on what terms. The remainder of this article describes methods of creation, the legal nature and types of joint accounts. The Author has made a reflection on the new category of joint account – a joint account with authorization.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00