Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Rola informacji finansowych w budowaniu relacji inwestorskich - Barbara Żurawik, Aleksandra Wiercińska Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Rola informacji finansowych w budowaniu relacji inwestorskich - Barbara Żurawik, Aleksandra Wiercińska

Tylko online

12,00 zł

17 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autorzy: prof. Barbara J. Żurawik, Aleksandra J. Wiercińska

Tytuł: ROLA INFORMACJI FINANSOWYCH W BUDOWANIU RELACJI INWESTORSKICH

Słowa kluczowe: asymetria informacji, relacje inwestorskie, obowiązki informacyjne, sprawozdania finansowe

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Aleksandra Wiercińska, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, ul. Armii Krajowej 101, Sopot

E-mail autora: aleksandra.wiercinska@wp.pl

Streszczenie: Występowanie asymetrii informacji oznacza, że uczestnicy rynku kapitałowego posiadają niewystarczające informacje do podjęcia właściwych decyzji inwestycyjnych. Rozwiązaniem problemu jest zapewnienie im szczegółowych informacji, zwłaszcza finansowych, dotyczących spółek giełdowych. Istotną rolę w pokonaniu asymetrii odgrywają relacje inwestorskie. Stanowią one ważny instrument komunikacji spółek z aktualnymi i potencjalnymi inwestorami.

Authors: professor Żurawik Barbara J., Wiercińska Aleksandra J.

Title: THE ROLE OF FINANCIAL INFORMATION IN BUILDING INVESTOR RELATIONS (Rola informacji finansowych w budowaniu relacji inwestorskich.)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2009, vol:.14, number: 4(45), pages: 49–56

Keywords: asymmetry of information, investor relations, information obligations, financial statements

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Aleksandra Wiercinska Uniwersytet Gdanski, Wydzial Zarzadzania, ul. Armii Krajowej 101, Sopot, Poland

E-mail: aleksandra.wiercinska@wp.pl

Abstract: The asymmetry of information means that capital market participants have insufficient information to make appropriate investment decisions. Solution is to provide them with detailed information, particularly financial, for listed companies. Investor relations play important role in overcoming asymmetries. They constitute an important instrument for companies' communication with current and potential investors.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00