Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Kapitał ludzki a inwestycje i wyniki ekonomiczne małych i średnich firm - Marek Szczepaniec, Tomasz Jurkiewicz Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Kapitał ludzki a inwestycje i wyniki ekonomiczne małych i średnich firm - Marek Szczepaniec, Tomasz Jurkiewicz

Tylko online

12,00 zł

17 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autorzy: dr hab. Marek Szczepaniec, prof. UG; dr Tomasz Jurkiewicz

Tytuł: KAPITAŁ LUDZKI A INWESTYCJE I WYNIKI EKONOMICZNE MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM

Słowa kluczowe: kapitał ludzki, małe i średnie firmy, inwestycje, wyniki ekonomiczne

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Marek Szczepaniec, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Makroekonomii, ul. Bażyńskiego 1A, 80-952 Gdańsk Tomasz Jurkiewicz, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki, ul. Bażyńskiego 1A, 80-952 Gdańsk

E-mail autora: Marek Szczepaniec inforest@post.pl Tomasz Jurkiewicz jurkiewicz@wzr.ug.edu.pl

Streszczenie: W publikacji przedstawiono zależności pomiędzy zaangażowanym kapitałem ludzkim (ucieleśnionym w osobie właściciela firmy), a działalnością inwestycyjną oraz wynikami ekonomicznymi polskich małych i średnich firm. Analizy opierają się na wynikach badań ankietowych przeprowadzonych na losowej, warstwowej próbie MSP (n=1346). Zgodnie z wynikami badań – kapitał ludzki pozytywnie wpływa na skłonność firm do inwestowania, szczególnie w sprzęt komputerowy i oprogramowanie oraz w kompletne linie technologiczne. Wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia właściciela firmy rosną wykazywane obroty, zwiększa się także wartość posiadanego majątku trwałego. Firmy o wyższych wskaźnikach kapitału ludzkiego częściej notują dodatnie zmiany obrotów oraz zysków. Wyniki badań mogą znaleźć zastosowanie m.in. w polityce gospodarczej (za pomocą inwestycji w kapitał ludzki można oddziaływać na działalność inwestycyjną) oraz w bankowości (kapitał ludzki można traktować jako rodzaj predykatora wyników ekonomicznych potencjalnych kredytobiorców).

Authors: professor Szczepaniec Marek; Jurkiewicz Tomasz, PhD

Title: HUMAN CAPITAL, INVESTMENTS AND PERFORMANCE OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (Kapitał ludzki a inwestycje i wyniki ekonomiczne małych i średnich firm)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2009, vol:.14, number: 4(45), pages: 119–133

Keywords: human capital, small and medium enterprises, investment, performance

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Marek Szczepaniec, Uniwersytet Gdanski, Wydzial Ekonomiczny, Katedra Makroekonomii, ul. Bazynskiego 1a, 80-952 Gdansk, Poland Tomasz Jurkiewicz, Uniwersytet Gdanski, Wydzial Zarzadzania, Katedra Statystyki, ul. Bazynskiego 1a, 80-952 Gdansk, Poland

E-mail: Marek Szczepaniec inforest@post.pl Tomasz Jurkiewicz jurkiewicz@wzr.ug.edu.pl

Abstract: The purpose of this article is to provide empirical quantitative evidence concerning the relationship between human capital (embodied in business owner), investments and performance of SMEs. The article provides analysis of the key findings of the survey which was conducted (in 2009) among 1346 small and medium sized enterprises in the private sector in Poland. The findings highlight the important role played by human capital in investment activity. Human capital has also positive effect on performance of SMEs. The results should be of interest to economic policy makers and bankers.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00