Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Identyfikacja czynników wpływających na wysokość kosztów pracy oraz czynników od nich zależnych - Przemysław Banasik Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Identyfikacja czynników wpływających na wysokość kosztów pracy oraz czynników od nich zależnych - Przemysław Banasik

Tylko online

12,00 zł

17 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Przemysław Banasik

Tytuł: IDENTYFIKACJA CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA WYSOKOŚĆ KOSZTÓW PRACY ORAZ CZYNNIKÓW OD NICH ZALEŻNYCH

Słowa kluczowe: koszty pracy, wynagrodzenie, pracownik, zatrudnienie, rynek pracy

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Przemysław Banasik, Zakład Prawa Gospodarczego, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, ul. Narutowicza 11, 80-233 Gdańsk

E-mail autora: przemyslawbanasik@tlen.pl

Streszczenie: Koszty pracy to bardzo ważna kategoria zarówno ekonomiczna, jak i społeczna. O ich wysokości decyduje wielkość zatrudnienia i wysokość wynagrodzeń. Jednocześnie poziom tych kosztów może być jednym z czynników inflacji. Z przeprowadzonej w artykule analizy porównawczej kosztów pracy wynika, że na koszty te wpływa wiele czynników, a do podstawowych zalicza się: wysokość wynagrodzenia w tym wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym kraju, relację płacy do wydajności, rodzaj prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, strukturę zatrudnienia występującą u przedsiębiorcy, „wysokość obciążeń pozapłacowych, wysokość i sposób finansowania budżetu państwa z obciążeń czynnika praca, wysokość obciążenia wynagrodzenia netto podatkami pośrednimi”. Wysokość kosztów pracy dla przedsiębiorcy jest tym istotniejsza im większy jest udział tych kosztów w ogólnej strukturze wydatków przedsiębiorcy. Wysokie koszty pracy mogą stanowić istotną barierę w rozwoju zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorców. Stąd też każdy przedsiębiorca powinien w sposób wnikliwy przeanalizować strukturę swoich wydatków, w tym tych, które składają się na koszty pracy.

Author: Banasik Przemyslaw, PhD

Title: IDENTIFICATION OF FACTORS AFFECTING THE LEVEL OF LABOUR COSTS AND FACTORS DEPENDENT ON THEM (Identyfikacja czynników wpływających na wysokość kosztów pracy oraz czynników od nich zależnych)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2009, vol:.14, number: 4(45), pages: 38–48

Keywords: labour costs, salary, employee, employment, labour market

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Przemyslaw Banasik, Zaklad Prawa Gospodarczego, Wydzial Zarzadzania i Ekonomii Politechniki Gdanskiej, ul. Narutowicza 11, 80-233 Gdansk, Poland

E-mail: przemyslawbanasik@tlen.pl

Abstract: Labour costs is a very important economic as well as social issue. Its amount is determined by the amount of employment and wages. At the same time, level of labour costs may be one of the factors that determine the rate of inflation. From the comparative analysis of labour costs, carried out in the article, it appears that these costs are influenced by many factors, but especially by: remuneration amount, including the minimum wage in force in the country; the relation between salary and efficiency; the sort of economic activity carried out by the entrepreneurs; the employment structure that occurs in companies; the quantity of non-salary encumbrances and charges; the amount and manner of financing the state budget from the encumbrances directly connected with the work factor; the amount of charges and taxes encumbering the salary. The amount of labour costs is the more important for the entrepreneurs the larger is their share in the general amount of entrepreneur's expenses. High labour costs can greatly disturb development, especially of small and medium entrepreneurs. That is why every entrepreneur should thoroughly analyse their structure of expenses, including the labour costs.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00