Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Warunki zmian stóp procentowych depozytów spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych - Maria Golec Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Warunki zmian stóp procentowych depozytów spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych - Maria Golec

Tylko online

12,00 zł

17 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Maria M. Golec

Tytuł: WARUNKI ZMIAN STÓP PROCENTOWYCH DEPOZYTÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH

Słowa kluczowe: spółdzielcze kasy oszczędnościowo- kredytowe, stopy procentowe

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Maria Golec, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Finansów i Bankowości,Katedra Bankowości i Rynku Finansowego, Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań

E-mail autora: maria.golec@wsb.poznan.pl

Streszczenie: Na zmiany rynkowej ceny pieniądza oraz rentowności skarbowych papierów wartościowych reagują nie tylko banki, ale także spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. W artykule dokonano analizy warunków zmian stóp procentowych depozytów w kasach. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe mogą zmieniać oprocentowanie depozytów w sytuacji zmian: stóp procentowych Kasy Krajowej, stóp procentowych w bankach, stóp bazowych NBP, ceny pieniądza na rynku międzybankowym, rentowności skarbowych papierów wartościowych oraz inflacji. Posługując się zebranym materiałem statystycznym z lat 2005-2008 potwierdzono silne zależności dodatnie między badanymi przesłankami a stopami procentowymi depozytów spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Author: Golec Maria M., PhD

Title: CONDITIONS OF CHANGES IN INTEREST RATES OF DEPOSITS IN THE CO-OPERATIVE SAVINGS & CREDIT UNIONS (Warunki zmian stóp procentowych depozytów spółdzielczych kas oszczędnościowo- kredytowych

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2009, vol:.14, number: 4(45), pages: 64–79

Keywords: credit unions, interest rates

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Maria Golec, Wyzsza Szkola Bankowa w Poznaniu, Wydzial Finansów i Bankowosci, Katedra Bankowosci i Rynku Finansowego, Al. Niepodleglosci 2, 61-874 Poznan, Poland

E-mail: maria.golec@wsb.poznan.pl

Abstract: The changes in money market rates and the profitability of Treasury securities cause reaction of not only banks but also the Co-operative Savings & Credit Unions (Polish Credit Unions). The article analyzes the conditions of changes in interest rates of deposits in polish credit unions. The Co-operative Savings & Credit Unions may change deposit interest rates in case of changes of: National Association of Co-operative Savings & Credit Unions' interest rates, interest rates in banks, the National Bank of Poland base rates, the money rates in the interbank market, yields of Treasury securities and inflation. Using the statistical material collected in years 2005–2008 the strong positive dependence between the investigated determinants and the credit unions' deposit interest rates was confirmed.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00