Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Połączenia przedsiębiorstw w ramach modeli oligopolu - Leszek Czerwonka Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Połączenia przedsiębiorstw w ramach modeli oligopolu - Leszek Czerwonka

Tylko online

12,00 zł

17 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Leszek Czerwonka

Tytuł: POŁĄCZENIA PRZEDSIĘBIORSTW W RAMACH MODELI OLIGOPOLU

Słowa kluczowe: fuzje, przejęcia (G34), struktura rynku, strategie przedsiębiorstw i funkcjonowanie rynku (L1), modele poziomych fuzji egzogenicznych

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora: Leszek Czerwonka, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Mikroekonomii, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot

E-mail autora: leszczer@panda.bg.univ.gda.pl

Streszczenie: Artykuł prezentuje zastosowanie modeli oligopolu Cournota, Bertranda i Stackelberga do modelowania połączeń przedsiębiorstw. Wymienione trzy modele oligopolu, mimo, że mają ponad 150 czy prawie 100 lat, nadal są punktem wyjścia w nowych modelach opisujących procesy gospodarcze. Celem artykułu jest przedstawienie modelu fuzji poziomych, opartego na przekonaniach Cournota oraz analiza jego punktów równowagi w odniesieniu do wartości współczynnika rywalizacji na danym rynku.

Author: Czerwonka Leszek, PhD Title: FIRMS' CONNECTIONS WITHIN OLIGOPOLY MODELS FRAMEWORK (Połączenia przedsiębiorstw w ramach modeli oligopolu)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2009, vol:.14, number: 4(45), pages: 159–167

Keywords: mergers, acquisitions (G34), market structure, firm strategy and market performance (L1), models of exogenous mergers

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Leszek Czerwonka, Uniwersytet Gdanski, Wydział Ekonomiczny, Katedra Mikroekonomii, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot, Poland

E-mail: leszczer@panda.bg.univ.gda.pl

Abstract: The article presents oligopoly models of Cournot, Bertrand and Stackelberg and the use of models to firms' connections modeling. The presented three oligopoly models, despite they have over 150 or almost 100 years, they are still in use. The aim of the article is presentation of horizontal merger model, in which firms have Cournot conjectures and there is also an analysis of relation between merger profitability and a rivalry coefficient.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00