Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Filie zagraniczne korporacji transnarodowych w Polsce - Małgorzata Rozkwitalska Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Filie zagraniczne korporacji transnarodowych w Polsce - Małgorzata Rozkwitalska

Tylko online

12,00 zł

17 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Małgorzata Rozkwitalska

Tytuł: FILIE ZAGRANICZNE W POLSCE

Słowa kluczowe: filie zagraniczne, korporacje transnarodowe, podmioty z kapitałem zagranicznym, bezpośrednie inwestycje zagraniczne

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Małgorzata Rozkwitalska, Katedra Zarządzania, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

E-mail autora: mro@zie.pg.gda.pl

Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie charakterystyki populacji filii zagranicznych korporacji transnarodowych w Polsce. Na początku zdefiniowano pojęcie filii zagranicznych oraz pokazano ich rodzaje. Wskazano, w jakim zakresie podmioty z kapitałem zagranicznym można uznać za filie zagraniczne korporacji transnarodowych. Następnie przedstawiono charakterystykę ilościową podmiotów z kapitałem zagranicznym w ujęciu liczby jednostek, udziału kapitału zagranicznego, form organizacyjnych i sposobu utworzenia, wielkości, liczby pracujących, źródeł kapitału, rozmieszczenia geograficznego, sekcji PKD. Sektor bankowy i ubezpieczeniowy został przeanalizowany w ograniczonym zakresie. Okres badań obejmuje lata 1993–2007, jednak prezentowane na wykresach i w tabelach informacje obejmują różne okresy, w zależności od dostępności danych.

Author: Rozkwitalska Małgorzata, PhD

Title: FOREIGN AFFILIATES IN POLAND (Filie zagraniczne w Polsce)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2009, vol:.14, number: 4(45), pages: 142–152

Keywords: foreign affiliates, transnational corporations, entities with foreign capital, foreign direct investment

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Malgorzata Rozkwitalska, Katedra Zarzadzania, Wydzial Zarzadzania i Ekonomii, Politechnika Gdanska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk, Poland

E-mail: mro@zie.pg.gda.pl

Abstract: The aim of this article is to portray the population of foreign affiliates of transnational corporations in Poland. At the beginning there is a definition of foreign affiliates' category and description of their types. There is pointed out when entities with foreign capital can be perceived as foreign affiliates of transnational corporations. Then, the author shows quantitative characteristic of entities with foreign capital according to their numbers, share of foreign capital, organizational form, way of establishment, size, number of employees, capital origin, geographical distribution, and PKD sections. Banking and insurance sectors were analyzed in a limited scope. The research period is 1993-2007, however, information presented on figures and tables includes different time periods, dependent on data accessibility.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00