Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Mobilność Europy w pierwszej dekadzie XXI wieku - Urszula Motowidlak Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Mobilność Europy w pierwszej dekadzie XXI wieku - Urszula Motowidlak

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Urszula M. Motowidlak

Tytuł: MOBILNOŚĆ EUROPY W PIERWSZEJ DEKADZIE XXI WIEKU

Słowa kluczowe: polityka transportowa, systemy transportowe, rozwój zrównoważony

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Urszula Motowidlak, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Ekonomik Stosowanych i Informatyki, Zakład Logistyki, ul. Rewolucji 1905 r. nr 37, 90-214 Łódź

E-mail autora: umotowidlak@onet.eu

Streszczenie: Celem artykułu było zaprezentowanie problematyki dotyczącej sprawności funkcjonowania systemów transportowych w świetle przyjętych do realizacji w pierwszej dekadzie XXI wieku założeń europejskiej polityki transportowej. Odnotowane w ostatnich latach zmiany w modelu konsumpcji, organizacji produkcji i dostępności infrastruktury przyczyniły się do dynamicznego rozwoju systemu transportowego, co miało znaczący wpływ na poprawę konkurencyjności Europy. Podkreślono jednocześnie, że rozwój mobilności nie odbywał się z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Mimo nieznacznej poprawy efektywności energetycznej w transporcie, całkowite zużycie energii w tym sektorze wyraźnie wzrosło, co przyczyniło się do wzrostu emisji pochodzących z transportu.

Authors: Motowidlak Urszula M., PhD

Title: MOBILITY IN EUROPE IN THE FIRST DECADE OF XXI CENTURY (Mobilność Europy w pierwszej dekadzie XXI wieku)

Keywords: transport policy, transport systems, sustainable development

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Urszula Motowidlak, Uniwersytet Lodzki, Wydzial Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Ekonomik Stosowanych i Informatyki, Zaklad Logistyki, ul. Rewolucji 1905 r. nr 37, 90-214 Lodz, Poland

E-mail: umotowidlak@onet.eu

Abstract: The purpose of this article was to present problems concerning efficiency of transport systems in comparison with aims of European transport systems which should be conducted during first decade of XXI century. The changes in consumption models, organizations of production and accessibility to infrastructure which were recently recorded had led to rapid development of transport systems. It had a great influence on improvement of competitiveness in Europe. It was pointed out that the development of mobility did not abide by the principles of sustainable development. Although there was a marginal improvement of energetic efficiency in transport, the total use of energy considerably increased. This contributed to rise of emissions which were produced by transport.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00