Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Budowa portfela funduszy emerytalnych w aspekcie jego specyfiki i skutków - Elżbieta Ostrowska Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Budowa portfela funduszy emerytalnych w aspekcie jego specyfiki i skutków - Elżbieta Ostrowska

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska

Tytuł: BUDOWA PORTFELA FUNDUSZY EMERYTALNYCH W ASPEKCIE JEGO SPECYFIKI I SKUTKÓW

Słowa kluczowe: cechy funduszy emerytalnych, aktywa portfeli, modyfikacja zasad funkcjonowania

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Elżbieta Ostrowska, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Bankowości, ul. Armii Krajowej 101, 80-824 Sopot

E-mail autora: bankowosc@wzr.ug.edu.pl

Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono główne cechy funduszy emerytalnych i dokonano analizy struktury aktywów portfeli OFE w latach 1999–2008. Zaprezentowano również wybrane problemy odnośnie modyfikacji zasad funkcjonowania OFE w kontekście finansów publicznych i długu publicznego, sytuacji demograficznej, rynku finansowego, kosztów zarządzania portfelem OFE oraz kondycji kapitałowej części systemu w aspekcie całego systemu emerytalnego w Polsce.

Authors: professor Ostrowska Elżbieta

Title: CONSTRUCTION OF THE PENSION FUNDS’ PORTFOLIO IN THE TERMS OF ITS NATURE AND CONSEQUENCES (Budowa portfela funduszy emerytalnych w aspekcie jego specyfiki i skutków)

Keywords: characteristics of pension funds, portfolios’ assets, modification of functioning rules

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Elżbieta Ostrowska, Uniwersytet Gdanski, Wydzial Zarzadzania, Katedra Bankowosci, ul. Armii Krajowej 101, 80-824 Sopot, Poland

E-mail: bankowosc@wzr.ug.edu.pl

Abstract: The article presents the main features of the pension funds and analyzes the structure of portfolios’ asset of pension funds in years 1999–2008. The Author also presented some problems connected with modifying the rules of functioning pension funds in the context of public finance and public debt, demographic situation, financial market, costs of pension funds’ portfolio management, and condition of part of the system in the aspect of the entire pension system in Poland.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00