Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] CSR w pierwszej dekadzie XXI w. - Leszek Michalczyk Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] CSR w pierwszej dekadzie XXI w. - Leszek Michalczyk

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Leszek Michalczyk

Tytuł: CSR W PIERWSZEJ DEKADZIE XXI WIEKU 

Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu, globalizm

Dyscyplina: ZARZĄDZANIE

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Leszek Michalczyk, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Ekonomii i Zarządzania, ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków

E-mail autora: sanantoniospurs1@wp.pl

Streszczenie: Celem artykułu jest analiza działań przedsiębiorstw uwzględniających w swym funkcjonowaniu na rynku aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). W tym celu poddano analizie zagadnienie CSR z instrumentalnego, etycznego oraz nastawionego na maksymalizowanie zysku prowadzenia biznesu. CSR w ujęciu proponowanym w niniejszym artykule jest odpowiedzią na poszukiwanie złotego środka między kategorią zysku a etycznymi uwarunkowaniami jego maksymalizacji. Pierwsza dekada obecnego stulecia charakteryzuje się wzrostem zainteresowania problematyką CSR szczególnie wśród etyków biznesu. W praktyce gospodarczej, zwłaszcza firm funkcjonujących w polskich realiach, postrzegana jest nadal jako sposób na tworzenie pozytywnego PR w relacjach przedsiębiorstwa z jego otoczeniem. Wynika to z uzyskiwania pierwszych wiarygodnych danych pochodzących z perspektywy (metaanalizy) działań zapoczątkowanych w ubiegłym wieku. Wśród motywów stosowania działań z zakresu CSR szczególną uwagę poświęcono motywom instrumentalnym skorelowanym z realizacją kluczowego celu prywatnych przedsiębiorstw – maksymalizacji zysku.

Authors: Michalczyk Leszek

Title: CSR IN THE FIRST DECADE OF XXI CENTURY (CSR w pierwszej dekadzie XXI wieku)

Keywords: CSR, globalism

Discipline: MANAGEMENT

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Leszek Michalczyk, Uniwersytet Jagiellonski, Wydzial Zarzadzania i Komunikacji Spolecznej, Instytut Ekonomii i Zarządzania, ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Krakow, Poland

E-mail: sanantoniospurs1@wp.pl

Abstract: The aim of this article is to analyse the actions of enterprises, which take into account the corporate social responsibility. In order to do this, CSR was analysed from the perspective of the instrumental, ethic and profit-maximization oriented managing. CSR is a response to those who look for the golden mean between the profit and the ethical conditions of its maximization. The first decade of this century is characterised by growing interest in the question of CSR, especially among business ethicists. In the world of enterprises, especially those operating in Poland, CSR is still seen as a way to create a positive PR in the relations of a company and its environment. That is what was revealed by the first reliable data which stem from the actions initiated in the previous century (meta-analysis). Among the reasons for using the CSR methods, most attention was paid to the instrumental one correlated with profit-maximization, which is the major goal of private companies.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00